Gemt

Overenskomst på plads for 150.000 butiksansatte: Her er aftalen

Dansk Erhverv og HK Handel har netop indgået en ny to-årig aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten.

Nyhed

Dansk Erhverv | Personale - 1. marts 2023

Aftalen indebærer blandt andet, at minimallønnen stiger med 4,50 kr. pr. time pr. år og at pensionen den 1. juni 2023 stiger til 9,7 pct. for arbejdsgiver, mens de ansattes bidrag sænkes til 1,8 pct. Den 1. marts 2024 stiger bidraget til Fritvalgs Lønkontoen med 2 pct., hvorefter bidraget udgør 9 pct.

For nærmere beskrivelse af aftalen henvises til orienteringen, som du finder nederst på siden ⇓

Aftalen sikrer ro
Det er Dansk Erhvervs vurdering, at aftalen er til den dyre side på detailområdet, men at den samtidig er med til at sikre stabilitet og ro i en urolig og omskiftelige tid.

Den nye overenskomst træder i kraft den 1. marts 2023, såfremt et flertal på lønmodtagersiden stemmer ja til et samlet mæglingsforslag. Det forventes, at afstemningsresultatet foreligger i april 2023. Virksomhederne skal derfor afvente afstemning og først foretage reguleringer med tilbagevirkende kraft, når afstemningsresultatet foreligger.

Aftale om fleksibel deltidsbeskæftigelse
Der er opnået enighed om en ny ansættelsesform i overenskomsten kaldet fleksibel deltidsbeskæftigelse. Ved fleksibel deltidsbeskæftigelse kan der ansættes i to arbejdstidsintervaller, henholdsvis 8-15 timer i gennemsnit om ugen og 13-20 timer i gennemsnit om ugen.

Det er Dansk Erhverv vurdering, at der med aftalen er skabt nogle vilkår, som kommer til at dække en stor del af de ansatte i detailhandlen, og som er tidssvarende for såvel virksomhederne som de ansatte.

Aftalen om fleksibel deltidsbeskæftigelse er nærmere beskrevet i orienteringen nedenfor.