; ;
Gemt

Overenskomst på plads for godt 150.000 butiksansatte

01. marts 2023

Dansk Erhverv og HK Handel har netop indgået en ny to-årig overenskomst for mere end 150.000 butiksansatte.

Onsdag er Dansk Erhverv og HK Handel blevet enige om en fornyelse af butiksoverenskomsten. Aftalen indebærer blandt andet en stigning i minimallønnen på 4,50 kr. pr. time, en stigning i det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag fra 8 til 10 pct. og en stigning i bidraget til Fritvalgs Lønkontoen på 2 pct.

”Det har været et langt forhandlingsforløb og en intens slutspurt. Begge parter siger typisk efter en overstået overenskomstforhandling, at det har været svære forhandlinger. Denne gang vil jeg sige, at det har været de sværeste forhandlinger, jeg har været med til. For kravene har været store i en tid økonomisk usikker tid, men nu har vi landet en aftale på butiksområdet, som vi efter omstændighederne er tilfredse med. Men vi må sige, at det er en dyr aftale,” siger Laurits Rønn, viceadministrerende direktør i Dansk Erhverv.

Aftale sikrer ro
Selv om Dansk Erhverv vurderer, at aftalen er til den dyre side for detailområdet, så giver den også en klar fordel.

”Det er så enkelt, at aftalen sikrer ro og stabilitet i en ellers urolig og omskiftelig tid. Vi har oplevet en rent ud sagt vild udvikling i forhold til inflationen, råvarer- og energipriser som følge af Ruslands invasion af Ukraine. Det har store dele af erhvervslivet, herunder butikkerne, mærket markant, og nu ved alle parter, hvad man har at holde sig til i de næste to år. Desuden er det også positivt, at vi har opnået enighed om en ny ansættelsesform, vi kalder fleksibel deltidsansættelse,” siger Laurits Rønn. 

Den nye overenskomst træder i kraft fra d. 1. marts, såfremt et flertal på lønmodtagersiden stemmer ja til det samlede mæglingsforslag.

For Dansk Erhvervs vedkommende fortsætter forhandlinger, idet der endnu er en række overenskomster, som skal færdigforhandles. Blandt andet Funktionæroverenskomsten, som berører cirka 40.000 danskere.

Kontakt

Kommunikation & Presse

Lars Ohlsen

Pressechef