; ;
Gemt

Vejskat på lastbiler skaber flere problemer, end den løser

30. marts 2023

Regeringens lovforslag om ny vejskat på lastbiler trækker luften ud af den branchens grønne omstilling. Det hjælper ikke klimaet, er skidt for yderområderne, og gør det dyrere at drive transportvirksomhed i Danmark.

Regeringen har i dag fremsat et lovforslag om en vejskat for lastbilkørsel pr. kørt kilometer. Dansk Erhverv mener ikke, at vejskatten har nogen videre gavnlige effekter i forhold til at fremme den grønne omstilling af den tunge vejtransport.

Udrulningen af ladeinfrastruktur til den tunge transport mangler, og prisen på en ellastbil er er ca. 3 gange højere. Det ændrer en vejskat ikke på, men viser med tydelighed, at der mere er tale om en pengemaskine for statskassen til at dække hullet efter afgiftslettelse til elbiler, end en egentlig ’driver’ for grøn omstilling.

”Konsekvensen bliver højere priser for forbrugerne, flere offentligt og private ansatte til af administrere ordningerne, dårligere transportmuligheder for yderområderne, forringelse af transportvirksomhedernes konkurrenceevne, men – desværre – ikke meget sparet CO2. Derfor synes regeringen med denne afgift at skabe flere problemer, end den løser,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Kom med en samlet plan
Som så mange andre dele af dansk erhvervsliv arbejder transportbranchen hårdt hver dag for at fremme den grønne omstilling. Det ærgrer Dansk Erhverv, at der ikke er en samlet plan for omstilling af hele vejtransportsektoren – private som virksomheder, men kun spredte og ukoordinerede tiltag. Der er i stedet brug for en samlet, balanceret roadpricing-løsning for hele landet, der gælder for både biler og lastbiler, som er afgiftsneutral, og som tager hensyn til CO2-udledningen, og hvornår der er mest trængsel på vejene. 

”Hvis vi skal have mere fart i den grønne omstilling af den tunge transport, skal politikken udformes med det mål, at det skal være dyrere at forurene men billigere at drive transportvirksomhed. Vi ser mange knopskydninger med forslag på transportområdet. Vi ser gerne, at regeringen kommer med en samlet plan, og gerne en, der indeholder forslag og løsninger til at gøre el-drevet tung transport til et reelt alternativ. Det bør bedre kunne betale sig at investere i el-lastbiler, og der bør fokuseres på at få den nødvendige infrastruktur for opladning,” siger Brian Mikkelsen.

Kontakt

Transport

Jesper Kronborg

Branchedirektør for Dansk Erhverv Transport
Medarbejderprofil