; ;
Gemt

Vindmøllekorridor udvides i mindre skala end forventet

27. marts 2023

Dansk Erhverv havde gerne set, at man gennemfører den fulde opgradering af rute 15 mellem Ringkøbing og Herning som oprindeligt aftalt. Strækningen har afgørende betydning særligt for vindmølletransporter men også erhvervslivets generelle udviklingsmuligheder i regionen.

Dansk Erhverv opfordrer derfor regeringen og forligspartierne til at hente den manglende finansiering i milliardstor pulje i Infrastrukturplanen.

 

Det blev i ”Infrastrukturplanen 2035” aftalt at opgradere kapaciteten på hovedvejen mellem Ringkøbing og Herning til en 2+1-vej for at fremme mobilitet og trafiksikkerhed.

Det er nu besluttet i forligskredsen at igangsætte projektet, men det bliver i en nedskaleret udgave i forhold til, hvad der oprindeligt var aftalt.

Det vækker ikke glæde hos Dansk Erhverv, fordi strækningen er kritisk infrastruktur for især den tunge transport af vindmøller og vinmøllekomponenter i regionen, der i de kommende år vil stige og fylde mere på vejene. 

Erhvervslivet skal kunne regne med at aftaler står ved magt

”Erhvervslivet skal kunne regne med, at brede politiske aftaler står ved magt, og at infrastrukturprojekter bliver gennemført som først aftalt, fordi virksomhederne indretter sig efter det. Derfor havde vi i Dansk Erhverv gerne set, at man havde gennemført projektet i sit fulde omfang, siger branchedirektør i Dansk Erhverv Transport, Jesper Kronborg, der samtidig understreger vigtigheden af, at hele infrastrukturforliget bevares, så der ikke skabes yderligere tvivl og usikkerhed omkring de langsigtede rammer for Danmarks samlede infrastruktur.

Dansk Erhverv frygter, at det vil hæmme erhvervslivets udviklingsmuligheder og konkurrencekraft, hvis ikke den fulde opgradering af rute 15 inkl. en omfartsvej ved Ringkøbing bliver en realitet.

Den manglende finansiering til projektet mener Dansk Erhverv kan findes i den milliardstore pulje til trafikal sammenhæng mellem land og by, der er afsat i Infrastrukturplanen, idet puljen netop har til formål at opgradere statsveje til 2+1-veje.

Find penge til fuld opgradering af rute 15

Jeg er glad for, at der blandt flere af de politiske partier er forståelse og velvilje til at se på mulighederne for at finde penge til den fulde opgradering af rute 15, der sikrer gode rammevilkår for de store vindmølletransporter fremover. Det vil vi presse på for, kommer til at ske”, siger Jesper Kronborg.

Kontakt

Transport

Jesper Kronborg

Branchedirektør for Dansk Erhverv Transport
Medarbejderprofil