; ;
Gemt

Dansk Erhvervs 2030 plan: ”Dansk Handlekraft 2030”

17. november 2023

Danmark kommer til at mangle arbejdskraft som følge af den demografiske modvind. Det er og bliver den helt store udfordring for danske virksomheder og samfundet i de kommende år. Allerede i 2033 vil vi mangle omkring 130.000 kolleger, hvis vi ønsker at fastholde væksten i beskæftigelsen i de danske virksomheder – og dermed også i dansk økonomi. Samtidig er velfærden udfordret, og vi investerer fortsat for lidt i viden, forskning, grøn omstilling og digitalisering.  

”Det er på den baggrund, at vi i Dansk Erhverv nu kommer med en 2030-plan, der indeholder en række forslag, der skal styrke vores vækstbetingelser, velstand og velfærd nu og i fremtiden. Og som samtidig vil øge beskæftigelsen med over 50.000 personer og anviser potentialer for yderligere omkring 66.000 i øget arbejdsudbud frem mod 2030. Og planen er ikke bare finansieret, den vil faktisk øge BNP med 64 milliarder kroner i 2030. Det er faktisk bare for Folketingets partier at slå op i vores plan og lade sig inspirere i forhold til tiltag, der kan gøre noget i den ret alvorlige situation, som Danmark står overfor,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

En bred vifte af initiativer
Dansk Erhvervs 2030-plan indeholder en bred vifte af initiativer, som trækker i den rigtige retning. Udspillet imødekommer behovet for flere kolleger og indebærer samtidig øgede investeringer i uddannelse, sundhed, forskning, grøn omstilling og digitalisering. Som eksempel foreslår Dansk Erhverv, at selskabskatten sænkes fra 22 til 19 procent, at afgifterne på grænsefølsomme varer lettes, kandidatstipendiat omdannes til lån, og at indtægtsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft permanent sænkes til 375.000 kroner.

”Det er klart, at der ikke er et enkelt håndtag, som man bare kan trække i, som giver over 50.000 yderligere personer i arbejde, så vores 2030-plan spreder sig over en lang række tiltag. Et væsentligt element i planen er, at vi sørger for, at færre trækker sig tilbage før, de når pensionsalderen. Vi kan og skal ikke betale for, at raske mennesker trækker sig tilbage før tid. Selvom antal lønmodtagere over 60 år er steget betydeligt de senere år, er potentialet for at fastholde flere frem til pensionsalderen fortsat stort. Derfor  er den klare opfordring fra Dansk Erhverv, at antallet af tilbagetrækningsordninger reduceres hvilket, ifølge vores beregninger, har et potentiale for at øge arbejdsudbuddet med 27.000 personer i 2030.   Det vil i øvrigt give et BNP-løft på knap 22  milliarder kroner,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Du kan læse ”Dansk Handlekraft 2030” her eller downloade den nederst på siden ⇓

NB - publikationen er revideret i oktober 2023

Dansk Handlekraft 2030

pdf

Download