; ;
Gemt

Farvel til 1.000-kronesedlen: Sådan udfases den

30. november 2023

I takt med at danskerne gradvist er blevet mere og mere digitale, er behovet for kontanter samtidig blevet mindre. Særligt er behovet for 1.000-kronesedlen nu nået til et punkt, hvor den er undværlig til almindelig dagligdags brug. Nationalbanken begynder derfor udfasningen af sedlen, som fra 31. maj 2025 vil være ugyldig.

1.000-kronesedlen blev indført i Danmark 1975 og værdien udgør i dag ca. 1/3 af det samlede seddelomløb.

Der er imidlertid i dag ikke det samme behov for en sådan seddel, som der var for knapt 50 år siden. Langt de fleste større betalinger er overtaget af digitale betalinger, som fx kortbetalinger og kontooverførsler, og sedlen anvendes da også primært til værdiopbevaring og til mere lyssky forretninger.

Det giver derfor rigtig god mening at udfase sedlen. Det har stået på Dansk Erhvervs ønskeliste i flere år, og udfasningen er derfor en rigtig god nyhed, som både kan være med til at forbedre sikkerheden i butikkerne og mindske byrden i forhold til stadighed at have tilstrækkeligt med byttepenge i kassen.  

Hverken butikker eller forbrugere skal dog ændre i, hvordan de betaler eller modtager betalinger det næste halvandet år – der er alt nemlig, som det plejer. Det eneste man skal sikre sig er, at man får brugt sine 1.000 kr. sedler på indkøb eller får sat dem i banken inden den 31. maj 2025. Der er altså rigtig god tid.

Gamle sedler udfases
Kontanter er fortsat et relevant betalingsmiddel for en række borgere og i en række situationer. Derfor skal kontanter også i fremtiden være et sikkert og effektivt betalingsmiddel for borgere og virksomheder. Nationalbanken har derfor igangsat et arbejde mod en ny seddelserie, således at sedler fra og med 1944-seddelserien til og med 1997-seddelserien hjemkaldes og gøres ugyldige. Dermed vil det alene være sedler fra og med 2009-seddelserien, der vil være gyldige efter 31. maj 2025.

 

Vogt dig mod forfalskninger
Flere kontanter i cirkulation, herunder flere større sedler og måske også en række mere sjældne sedler, kan give falskmøntnere blod på tanden.

Som virksomhed bør du vogte dig mod falsknerier. Du bør uddanne dit personale i at undersøge sedlerne, herunder ved brug af UV-lys og UV-pen.

Læs også

Læs også

Kontakt

Har du spørgsmål om de nye forhold omkring 1.000-kronesedlen og de øvrige sedler?

Handel

Henrik Lundgaard Sedenmark

Fagchef for betalinger og detailhandelssikkerhed
Medarbejderprofil