; ;
Gemt

Fortsat forbudt at modtage 20.000 kroner eller mere i kontanter

30. november 2023

Erhvervsdrivende må ikke modtage 20.000 kr. eller derover i kontanter. Det følger af hvidvasklovens regler. Regeringen foreslår, at dette loft nedsættes til 15.000 kr.

 

I henhold til hvidvasklovens §5 er det forbudt for erhvervsdrivende at tage imod større betalinger, der foretages med kontanter.

Grænsen for modtagelse af kontanter er 20.000 kr. eller derover. Det betyder, at en betaling på 20.000 kr. i kontanter er en overtrædelse af kontantforbuddet. Dette gælder både ved betalinger, som sker på én gang og hvis der er tale om én reel betaling, som man modtager ad flere omgange (fx ved ratebetalinger).

Kontantforbuddet betyder, at f.eks. en bilforhandler, der sælger en bil for mere end 20.000 kr., ikke kan modtage hele købesummen i kontanter lovligt. I stedet skal forhandleren bede kunden om at overføre hele beløbet – eller den del der overstiger 19.999,50 kr. – ved brug af fx betalingskort eller bankoverførsel. Hvis kunden alene ønsker at foretage betalinger med kontanter, må forhandleren nægte at gennemføre handlen. Der vil i sådant tilfælde ikke være tale om misligholdelse af aftalen fra forhandlerens side.

Store bøder

Der kan uddeles store bøder i forbindelse med lovovertrædelser.

Det følger nemlig af hvidvasklovens forarbejder, at der for hver lovovertrædelse som udgangspunkt skal betales en bøde på 25% af det beløb over beløbsgrænsen, der er modtaget, dog mindst 10.000 kr. pr. overtrædelse.

Nærmere om kontantforbuddet

  • Forbuddet gælder alle erhvervsdrivende
  • Forbuddet gælder ikke for privatpersoner
  • Forbuddet gælder både salg af genstande, tjenesteydelser og fast ejendom
  • Det er ligegyldigt, om betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundne. Løbende ydelser, eksempelvis husleje, er som udgangspunkt ikke ”forbundne”.

Læs loven her

8.000 kroners grænse for betalinger

Ved siden af kontantforbuddet på 20.000 kr. gælder der også en grænse på 8.000 kr., når din virksomhed køber varer eller ydelser.

Som virksomhed skal du også selv købe varer og ydelser, og udover at din leverandør ikke må modtage 20.000 kr. eller derover i kontanter, så skal du også være opmærksom på, at hvis du køber varer og ydelser for mere end 8.000 kr. inklusive moms, så skal du indberette beløbet til SKAT.

Hvis du betaler beløb, der overstiger 8.000 kr. inklusive moms kontant uden at indberette det til SKAT, må du ikke trække udgiften fra. Og nok så vigtigt: Hvis din leverandør snyder, kan du også komme til at betale den moms, som din leverandør skulle have betalt.

Betal dine regninger digitalt.

Du skal derfor betale dine regninger digitalt eller betale kontant og sende besked om kontanthandlen til SKAT via TastSelv Erhverv senest i forbindelse med din virksomheds oplysningsfrist, som normalt er den 1. juli i året efter indkomstårets udløb. 

Du skal som minimum give følgende oplysninger i beskeden:

  1. Betalt beløb
  2. Betalingsdato
  3. Virksomhedens cvr-nummer
  4. Virksomhedens navn
  5. Fakturanummer
  6. Faktureringsdato

Læs mere skat.dk:Regninger over 8.000 kr.

Regeringen foreslår, at grænsen nedsættes

Regeringen foreslår, at kontantforbuddet nedsættes til 15.000 kr. Med det vil det give et mindre pres på butikkerne i forhold til både sikkerhed og byttepenge. Forslaget forventes fremsat primo 2024.

 

Læs også

Kontakt

Handel

Henrik Lundgaard Sedenmark

Fagchef for betalinger og detailhandelssikkerhed
Medarbejderprofil