; ;
Gemt

Nye mærkningskrav for tøj og tekstiler træder snart i kraft

14. november 2023

Den igangværende revision af EU's tekstilmærkningsforordning er en del af en større indsats for at modernisere tekstilindustrien inden for EU. Denne proces involverer en række ændringer, der har til formål at tilpasse mærkningsreglerne til den nuværende teknologiske og miljømæssige kontekst, der er præget af bl.a. nye fibre og genanvendelsesteknologier. 
 


Et væsentligt fokusområde i revisionen er at gøre mærkningsreglerne mere ensartede på tværs af EU-landene. Dette omfatter en standardisering af, hvordan tekstilprodukter mærkes, hvilket potentielt kan reducere de administrative byrder for virksomheder, der opererer på tværs af forskellige markeder.  

En anden vigtig del af revisionen er opdateringen af fiberklassificeringssystemet. Det nuværende system afspejler ikke fuldt ud de nyeste udviklinger inden for innovative og genanvendte fibre, hvilket revisionen sigter mod at adressere. 

Digitaliseringen af mærkningsprocessen, herunder brugen af QR-koder, er også et centralt element i revisionen. Dette skridt mod digitalisering har til formål at gøre produktinformation mere tilgængelig for forbrugerne og kan potentielt øge gennemsigtigheden i industrien. Dog rejser det også spørgsmål om implementering og omkostninger forbundet med sådanne teknologier. 

Det er vigtigt at anerkende, at mens revisionen har potentiale til at bringe positive ændringer, er der stadig usikkerhed omkring de specifikke detaljer og implementeringen af disse nye regler. Dette vedrører blandt andet hvilke oplysninger der skal være synlige på et care label, og hvilke der kan tilgå digitalt. Samt, hvad der er frivillig og forpligtende oplysning. Helt konkret er der bl.a. tale om indførelsen af et universelt fibersprog eller symboler, EU standardiserede mål, information om oprindelse og oplysning om allergener. 

Revisionen er stadig undervejs, og det endelige indhold er endnu ikke fastlagt. Dette giver virksomheder og interessenter mulighed for at bidrage med input og forberede sig på de kommende ændringer. 

Dansk Erhverv holder øje med udviklingen i tekstilmærkningsforordningen, hvor næste høringsperiode forventes at åbne inden slutningen af 2023.  

Har du input eller forslag, er du velkommen til at kontakte Marie Josephine Mustelin.

Kontakt

Handel

Marie Josephine Mustelin

Politisk konsulent