; ;
Gemt

Dansk Erhverv: Manglen på hænder koster danske virksomheder milliarder

02. september 2023

Den massive mangel på arbejdskraft har kostet dansk erhvervsliv og dermed Danmark dyrt. Nye beregninger viser, at virksomhederne de seneste tre måneder er gået glip af mindst 31 milliarder kroner som følge af mangel på arbejdskraft.

Gennem flere år har manglen på arbejdskraft præget dansk erhvervsliv. Virksomhederne må opgive at besætte i tusindvis af stillinger, og det har konsekvenser. Kunder må afvises, og man må sige nej til ordrer. Det koster både omsætning og vækst. Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at danske virksomheder i de seneste tre måneder som følge af mangel på arbejdskraft er blevet ramt på omsætningen i et omfang på mindst 31 milliarder kroner.

”Det er voldsomme tal, som understreger, at manglen på arbejdskraft fortsat er et stort og reelt problem. Og det bliver kun værre, for Danmark og store dele af EU står overfor strid demografisk modvind, hvor vi får flere ældre og færre i arbejdsstyrken. Danmark kommer i 2030, altså om bare syv år, til at mangle omkring 90.000. Og det kommer til at ramme både det private og det offentlige. Virksomhederne får sværere ved at levere og kommer i endnu højere grad til at gå glip af omsætning, og staten får sværere ved at levere velfærd til borgerne. Der er brug for handling her og nu,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Dansk Erhvervs analyse viser, at mere end hver tredje af de adspurgte virksomheder peger på mangel på arbejdskraft som en faktor, der begrænser deres muligheder for omsætning og vækst.

Behov for handling
Konkret peger Brian Mikkelsen på, at der skal ses på de mange danskere, der stopper med at arbejde før tid, selv om helbredet er fint. 

”Lige nu er der for eksempel fem ordninger, hvor man med offentlige kroner i ryggen kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionen. Det er for mange. Selvfølgelig skal man som nedslidt kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, men der skal gøres noget ved, at for mange raske og rørige går ud af arbejdsmarkedet, før de når pensionsalderen. Der er brug for et mere enkelt system med færre tilbagetrækningsordninger. Og så skal det være mere attraktivt at arbejde. Der skal gøres noget ved den høje skat på arbejde, hvad regeringen jo så også har meldt ud, at den vil handle på. Endelig kommer vi ikke uden om, at der er brug for endnu mere udenlandsk arbejdskraft. Vi skal gøre det nemmere for gode folk at komme her til Danmark for at arbejde. Lige nu er der for mange snubletråde i form af tungt bureaukrati, lange sagsbehandlingstider og så videre. Det har vi ikke råd til i fremtiden,” siger Brian Mikkelsen.

Milliardtab i omsætning pga. mangel på arbejdskraft

pdf

Download

Kontakt

Erhvervspolitik & Analyse

Kasper Lindgaard

Chef for analyse og samfundsøkonomi