; ;
Gemt

Ny trepartsaftale om IGU kan hjælpe flere udlændinge i job

22. september 2023

Dansk Erhverv er tilfreds med, at regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at videreføre og udvide målgruppen for integrationsgrunduddannelsen (IGU). Aftalen vil bidrage til at styrke beskæftigelsen blandt flygtninge og borgere med udenlandsk baggrund.

Siden 2016 har IGU-ordningen, der er et toårigt ansættelsesforhold med lønnet praktik og opkvalificering mellem en virksomhed og en udlænding, været en trædesten ind på det danske arbejdsmarked for flygtninge. Målgruppen for IGU har været flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i alderen 18 til 40 år og med en opholdstid i landet på op til 10 år. Pga. den mindskede flygtningestrøm har antallet af personer på ordningen været faldende over de senere år.

Med den nye trepartsaftale vil IGU-ordningen fremadrettet omfatte flygtninge og alle grupper af familiesammenførte i alderen 18-50 år med en opholdstid på op til 20 år. Desuden bliver der et skærpet fokus på danskundervisning, og der etableres en række fagspecifikke retninger for at styrke og målrette skoledelen på IGU’en. IGU-bonussen på 40.000 kr. til private virksomheder videreføres. Ordningen løber frem til 2028, og der indføres et loft over nyregistrerede IGU-forløb på 1.500 pr. år.

Direktør Laurits Rønn siger:

”Dansk Erhverv er tilfredse med, at det er lykkedes regeringen og arbejdsmarkedets parter at blive enige om at videreføre IGU-ordningen. Selvom volumen i IGU-ordningen pga. en mindre flygtningestrøm måske ikke den største, så har IGU’en et vist sig som værdifuldt redskab i forhold til at hjælpe flygtninge og familiesammenførte ind på det danske arbejdsmarked. Det skyldes IGU-ordningens særlige kombination af joberfaring, målrettet opkvalificering til jobbet og sprogundervisning.

Det er særlig positivt, at målgruppen for IGU-ordningen nu udvides, så langt flere flygtninge og familiesammenførte får mulighed for at benytte ordningen. I Dansk Erhverv så vi gerne, at også langvarigt ledige kontanthjælpsmodtagere kunne gøre brug af ordningen.

Endelig har også været vigtigt for Dansk Erhverv, at bonussen på 40.000 kr. til private virksomheder videreføres, fordi målgruppen for IGU ofte er langt fra at kunne træde direkte ind i et job, men kræver stor opbakning fra den enkelte virksomhed og dens medarbejdere.”

Kontakt

Direktionen

Laurits Rønn

Viceadm. direktør
Medarbejderprofil
Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Stine Pilegaard Jespersen

Underdirektør
Medarbejderprofil