; ;
Gemt

Otte initiativer fra rådgiverbranchen: Det handler om at få løst opgaven – ikke om hvem, der løser den

29. september 2023

Regeringen har lagt op til en omfattende frisættelse af den offentlige sektor. Det kan rådgiverbranchen være med til at sikre. Det mener Dansk Erhverv, som fredag præsenterede indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde for otte konkrete pejlemærker for fremtidens offentlige sektor.  

Den offentlig sektor står over for kæmpe udfordringer. 
 
Mangel på arbejdskraft, borgernes forventning til bedre service, grøn omstilling, digitalisering og en lang række andre ting.  
 
Løsningen er langt hen ad vejen at frisætte den offentlige sektor, som regeringen har bebudet.  
 
Det initiativ møder opbakning fra Dansk Erhverv, som længe har argumenterer for netop mere frihed i den offentlige sektor, forklarer Louise Riisgaard, branchedirektør i Dansk Erhverv: 
 
”Hvis vi skal udvikle den offentlige sektor, så den er i stand til at håndtere de kæmpemæssige udfordringer de kommende år, så kræver det mere frihed,” siger Louise Riisgaard. 
 
På papiret er det nemt at sætte den offentlige sektor fri, men hvis det skal lykkes i praksis, kræver det, at både regeringen og kommunerne tør tænke nyt, pointerer hun: 

”Det handler om at have modet til at gøre tingene på en ny og anderledes måde ude i kommunerne.” 

Budskabet om at turde at tænke nyt blev uddybet, da Sophie Løhde fredag gæstede Dansk Erhvervs Rådgiverdag og fik overrakt Dansk Erhvervs otte pejlemærker for fremtidens offentlige sektor. 
 
Det handler om at få løst opgaven – ikke om hvem, der løser den  
Et af pejlemærkerne er, at der skal være mere fokus på, hvordan opgaven løses – ikke hvem der løser den. Det betyder, at flere private aktører skal have mulighed for at samarbejde med det offentlige. Konkret foreslår Dansk Erhverv, at regeringen i samarbejde med kommunerne sætter en ambition om, at mindst 50 procent af de konkurrenceregnede opgaver i kommunerne bliver udbudt i konkurrence i år 2050.  
 
”Målet er at bringe flere, relevante kompetencer i spil for at løse opgaven bedst muligt. Samtidig vil det bidrage til større åbenhed om forskellige løsningsmetoder, der kan bringe ny viden, nye løsninger og mere innovation ind i fremtidens offentlige service,” forklarer Louise Riisgaard. 
 
Sæt lederen fri 
Dansk Erhverv foreslår også, at lederne i det offentlige får mere frihed til at lede på den måde, de finder bedst. Det kan blandt andet ske ved at fjerne unødvendige rapporteringskrav, siger Louise Riisgaard:  
 
”Vi foreslår, at der nedsættes en kommission, der kan undersøge, hvordan der kan skabes et ledelsesrum med større frihed og ansvar. Der bør være tale om en tværgående arbejdsgruppe med erfarne eksperter og en bred repræsentation.” 
 
Uden rådgivere når vi ikke i mål 
På Rådgiverdagen blev der også sat fokus på de mange virksomheder, som rådgiver blandt andet kommunerne om grøn omstilling, digitalisering og økonomi. De er nemlig et vigtigt redskab i arbejdet med at sætte det offentlige fri og ruste det til de fremtidige udfordringer. 
 
Og det er ikke bare Dansk Erhverv, der mener det. I en Dansk Erhverv undersøgelse blandt landets kommunale forvaltningschefer svarer næsten tre ud af fire, at deres kommune vil få svært ved at nå fremtidige mål om eksempelvis digitalisering og grøn omstilling, hvis de ikke får den eksterne rådgivning, de har brug for.  

”Rådgiverne spiller en vigtig rolle, fordi de kommer med en viden og ekspertise, som kommunerne vurderer, at de har brug for. Derfor er der behov for styrke samarbejdet med rådgiverbranchen. Ikke skrue ned for det, som nogle partier har augmenteret for,” slutter Louise Riisgaard. 

Pejlemærkerne er udarbejdet af et Visionspanel for fremtidens offentlige sektor, der er nedsat af Dansk Erhvervs Rådgivningsudvalg. Læs de otte pejlemærker her, eller download dem nederst på siden ⇓

Det frisatte Danmark

pdf

Download

Kontakt

Rådgivning, Rekruttering & Finans; Medier & Kreative Erhverv

Louise Riisgaard

Branchedirektør
Medarbejderprofil
Rådgivning & Rekruttering

Niels Hovmand

Chefkonsulent
Medarbejderprofil