; ;
Gemt

Iværksætterkonference bugnede med gode forslag: Sådan får vi flere iværksættere i Danmark!

21. februar 2024

Antallet af nye danske virksomheder er den laveste i ni år, og alt for mange virksomheder flytter hjemmefra. En udvikling, der kalder på handling. Derfor inviterede Venstre og Dansk Erhverv til iværksætterkonference – og det bugnede med gode forslag.

Danmark skal være verdens bedste iværksætter- og vækstsætterland.

Sådan lyder ambitionen fra både Venstre og Dansk Erhverv.

Men som det ser ud i dag, kæmper vores iværksættere med at skaffe kapital, få adgang til talent og så halter det efter med diversitet på iværksætterområdet. Det skal vi have rettet op på.

Derfor inviterede Venstre i samarbejde med Dansk Erhverv iværksættere og erhvervsfolk indenfor til iværksætterkonference på Børsen.

Her blev der debatteret aktuelle udfordringer og løsningsforslag for iværksætteri i Danmark. Og de er særligt vigtige at få sat fokus på lige nu, for inden længe går de politiske iværksætteriforhandlinger i gang.


For få nye virksomheder
Og programmet var fyldt med spændende taler og debatter om, hvordan vi styrker iværksættere og vækstsættere i Danmark.

Økonomiminister Stephanie Lose og Dansk Erhvervs adm. direktør Brian Mikkelsen indledte konferencen med at kaste lys over de udfordringer, der præger iværksætterområdet i dag.

”Vi har færre nyregistrerede virksomheder i Danmark, og alt for få kommer i et markant vækstforløb og vokser sig større. Og tidligere opgørelser har vist, at der siden årtusindskiftet kun er skabt to virksomheder i Danmark, som har over 1000 medarbejdere,” lød det blandt andet fra Stephanie Lose.

Danske iværksættere møder kæmpestore skævheder i dag, når det kommer til at tiltrække kapital, skaffe talenter og i forhold til køn og diversitet, lød det fra Brian Mikkelsen.

”De skævheder betyder, at når vores iværksættere klarer sig godt, så gør de det på trods af – og ikke på grund af – de rammevilkår, vi har herhjemme,” sagde han.

Og derfor er det utrolig vigtigt for dansk velstand og velfærd, at vi får skabt nogle gode, jævnbyrdige rammevilkår, understregede Brian Mikkelsen:

”Hvis vi skal sikre vores velstand og velfærd for fremtiden, så er det fuldstændigt afgørende, at vi får skabt de rigtige vilkår for iværksættere i Danmark, og at vi får skabt nogle nye iværksættere.”

Konkrete forslag
Fra talerstolen præsenterede Brian Mikkelsen da også to konkrete forslag til, hvor man kan sætte ind.

Det første er at sænke lønniveauet for at blive ansat på forskerskatteordningen. Det konkrete forslag indebærer at sætte grænsen ned til 55.000 kr. om måneden fra de nuværende 75.000 kr.

Og så kan vi gøre det nemmere for virksomhederne at give ejerandele til deres ansatte – for eksempel i form af medarbejderaktier og warrants.

Talent og arbejdskraft
Kim Valentin, beskæftigelsesordfører for Venstre, modererede den første paneldebat, hvor Casper Nielsen Christiansen, CFO i Penneo, og Anders Riis, Founder & CPO i SWIIPE, debatterede talent og arbejdskraft.

Her lød det, at det skal være nemmere at tiltrække udenlandsk talent og arbejdskraft til danske virksomheder. For i dag er der for meget proces forbundet med at få udenlandsk arbejdskraft til Danmark, og vi skal derfor gøre det væsentligt nemmere at få en arbejdstilladelse.

Samtidig skal strukturen i warrants laves om, og det skal gøres muligt at veksle warrants til medarbejderaktier, lød det.

Adgang til kapital
Næste punkt på dagsordenen var adgang til kapital. For udfordringer med at skaffe kapital er noget, som mange iværksættere møder i dag.

Et af de parametre, der gør, at danske iværksættere er bagud fra start, er vores aktieavancebeskatning på 42 procent – den højeste i Norden.

Louise Schack Elholm modererede debatten, og i panelet var Nima Sophia Tisdall, direktør i Nordic Makers, Helene Bløcher, Direktør i Nordea Erhverv, Rasmus Holst, direktør i LMS365, samt Christian Arnstedt, co-founder og CEO i Blazar Capital.

Her blev det blandt andet debatteret, hvordan bankerne kan hjælpe de mange iværksættere med at få kapital – og det kom Helene Bløcher med to konkrete forslag til.

Bankerne skal blive bedre til at koble private investorer sammen med iværksættere. Og så skal de blive bedre til at rådgive i helt elementære ting, når man starter en virksomhed. Hvad indebærer et budget, og hvordan betaler man sine regninger.

Rasmus Holst pegede på, at succesfulde virksomheder skal investere i andre startups, så startups kan få den viden til at opbygge en virksomhed og skalere den, som de succesfulde virksomheder har.

Og så skal man ikke betale skat af noget, man ikke har realiseret, lød det fra Christian Arnstedt.

”Der er store problemer med de her warrant-programmer. Det er hamrende urimeligt, at man beskatter folk, før de har tjent pengene. Man ser folk, der bliver kørt fuldstændigt over, og det er i dag ikke attraktivt at få medarbejderaktier i Danmark.”

Kvindelige iværksættere
Og så kom kvindelige iværksættere på dagsordenen i den sidste paneldebat med Marie Bjerre som moderator. For i dag er kun en fjerdedel af vores iværksættere kvinder, og kun 0,1 procent af venturekapital går til kvinder, fremhævede Marie Bjerre.

I panelet var Louise Ferslev, CEO & Founder i Mymonii, Frederikke Antonie Schmidt, CEO & Founder af Roccamore og Louise Bjerre, CEO & Founder af IGEN.

Frederikke Antonie Schmidt fortalte blandt andet om udfordringer med at få kassekredit hos banken. I dag har hun i stedet to lån hos EIFO – men til en alt for høj rente.

Louise Ferslev pegede på, at flere kvinder skal ind i starten af virksomheders vækstrejser, så de kan blive uddannet i, hvordan man bygger en virksomhed op og skalerer den.

Og det er ikke kun er dem, der sidder på kapital, der har ansvaret for at få flere kvinder med. Det gælder også de founders, der er ude i virksomhederne. De skal kigge på, hvilke medarbejdere de rekrutterer i starten af vækstrejsen, lød det.

Verdens bedste iværksætter- og vækstsætterland
Fra Dansk Erhverv skal der lyde en stor tak til alle, der deltog på konferencen og bragte konkrete og brugbare forslag i spil.

Forslag, der kan bruges, når Venstre inden længe går til forhandlingsbordet. Og forslag, som kan bidrage til, at Danmark kan blive verdens bedste iværksætter- og vækstsætterland.

Læs også

Kontakt

Kommunikation & Presse

Nadia Maja Bech

Journalist/kommunikationskonsulent
Erhvervspolitik & Analyse

Freja Brandhøj

Chef for iværksætterpolitik