; ;
Gemt

Affaldssortering: Har I styr på, hvor mange affaldsspande I skal have? Video på et minut giver svaret

09. januar 2024

I 2023 kom der nye krav til sortering af affald på arbejdspladsen. Men har du fået helt styr på reglerne? Hvis ikke, har vi her lavet en kort video, der forklarer dig reglerne på 1 minut. Så er I endnu ikke kommet i gang med affaldssortering, eller er du i tvivl om, hvorvidt I overholder reglerne, så se med her.

For at øge genanvendelse af affald trådte nye krav til sortering af affald på arbejdspladsen i kraft i 2023.

De nye regler går specifikt på husholdningslignende affald, som er affald der i sammensætning svarer til affald fra private husholdninger. Det omfatter de 10 affaldstyper, madaffald, papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, farligt affald, tekstilaffald og restaffald.

Tidligere regler gør dog, at det på arbejdspladsen ikke er nok at sortere i de 10 affaldstyper nævnt herover. På arbejdspladsen skal alt affald, der kan genanvendes eller genbruges sorteres fra restaffald. Det gælder f.eks. også elektronik og PVC-affald.

Nogle sammenblandinger er tilladt 
Affaldet skal som udgangspunkt sorteres særskilt, altså skal man have en spand til hver affaldstype f.eks. en til metal og en anden til plast. For husholdningslignende affald er følgende kombinationer dog tilladt at indsamle sammen:

  • Papiraffald og papaffald.
  • Metalaffald og glasaffald.
  • Metalaffald og plastaffald.
  • Plastaffald og mad- og drikkekartonaffald.
  • Metalaffald, plastaffald og mad- og drikkekartonaffald.

Før I går i gang
Snak altid med jeres affaldsindsamler, inden I vælger den endelige løsning. Måske I kan få en økonomisk fordel ved f.eks. ikke at lave sammenblandinger, eller der er andet, der kan gøre det nemmere for jer.

Er I endnu ikke kommet i gang med affaldssortering, så læs Dansk Erhvervs guide til de vigtigste step for at få lavet affaldssortering ved jer. Find guiden her ⇒ Nye krav til affaldssortering – sådan bliver I klar til 2023

Har I spørgsmål til, hvordan I skal sorterer, kan I finde inspiration her ⇒ Vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald.

Som oftest vil det samme gælde for husholdningslignende affald på arbejdspladsen, men er I i tvivl, kan I altid kontakte kommunen.

Henvisning til Miljøstyrelsens kampagne til virksomheder og lovgivning
Miljøstyrelsen har lavet en kampagne, der er målrettet virksomheder. Her findes der blandt andet svar på de typisk stillede spørgsmål, materiale der kan bruges til orientering til medarbejderne og meget mere. ⇒ Læs mere her 

Hvis I er interesseret i at læse mere om reglerne for affaldssortering for erhverv, så fremgår de af affaldsbekendtgørelsen, særligt er kapitel 9 relevant. ⇒ Find reglerne for affaldssortering her

Video: Lær reglerne om affaldssortering på 1 minut – de nye krav har været gældende i et år

Har du styr på dit affald?