; ;
Gemt

Husk ”teknisk raskmelding”, hvis din langtidssygemeldte medarbejder holder ferie

Dansk Erhverv | Personale | 21. juni 2024

Hvis en sygemeldt medarbejder ønsker at holde ferie og fx rejse til udlandet under sin sygemelding, er det vigtigt, at virksomheden, medarbejderen og kommunen aftaler en såkaldt ”teknisk raskmelding”.

Rejser en sygemeldt medarbejder til udlandet eller holder ”ferie” i Danmark uden en ”teknisk raskmelding”, betragtes det som en raskmelding med konsekvenser for sygedagpengeretten og dermed også virksomhedens ret til refusion. Det kan således koste arbejdsgiveren refusion af sygedagpenge under ”ferien” og en ny arbejdsgiverperiode efter ”ferien”.

Hvis virksomheden bliver opmærksom på, at en sygemeldt medarbejder agter at rejse på ferie – uanset om det er i udlandet eller i Danmark – anbefaler Dansk Erhverv, at man aftaler en såkaldt ”teknisk raskmelding” under ferien. Så får virksomheden ganske vist ingen refusion under ferien, men medarbejderen bruger af sin ferie og feriesaldoen nedskrives, hvilket ellers ikke kan ske under sygdom, da sygdom er en feriehindring.

Den tekniske raskmelding betyder samtidig, at der ikke indtræder en ny arbejdsgiverperiode uden refusion, når medarbejderen kommer tilbage fra ferie og igen anses som sygemeldt.

Det er dog vigtigt, at bopælskommunen er med ind over på forhånd og accepterer den ”tekniske raskmelding”. Kommunen skal således vurdere, om ferien vil forhale helbredelsen eller hindre kommunens opfølgningsarbejde. Det er med andre ord vigtigt, at kommunen fx ikke indkalder medarbejderen til møder under ferien. Medarbejderens udeblivelse fra kommunale møder eller anden opfølgning vil nemlig i sig selv have konsekvenser for sygedagpengeretten og virksomhedens refusion. Derfor er det vigtigt, at kommunen godkender aftalen om en ”teknisk raskmelding”, før medarbejderen rejser på ferie.

Dansk Erhverv bemærker
Du er velkommen til at kontakte os for rådgivning, hvis en situation som ovenstående opstår på virksomheden.

Kontakt os også gerne, hvis du allerede har mistet sygedagpengerefusion, fordi en sygemeldt medarbejder er rejst til udlandet uden en forudgående aftale om ”teknisk raskmelding”, så vi kan vurdere, om der kan gøres noget i forhold til kommunen og/eller medarbejderen.

Fik du læst?