Gemt

72 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer har sendt medarbejdere hjem

Allerede efter få dage er danske virksomheder så påvirkede af corona-pandemien og de initiativer, der er taget for at mindske smitten, at de i vidt omfang har sendt medarbejdere hjem.

Nyhed

72 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer har sendt medarbejdere hjem

pdf

Download

ANALYSE NR. 22|2020 MARTS

72 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer har sendt medarbejdere hjem i kølvandet på corona-krisen
Blandt de mange virksomheder, som har bedt medarbejdere om at blive hjemme, er der taget mange forskellige løsninger i brug. Der er ikke et entydigt billede af, hvilken løsning virksomhederne har valgt, hvilket understreger, at vilkårene for medarbejderne er meget forskellige fra branche til branche. En lang række virksomheder har angivet mere end én løsning, hvilket indikerer, at de gør brug af en lang række værktøjer i denne ekstraordinære tid.

Knap halvdelen forventer at bruge lønkompensationsordningen
Der er indgået en trepartsaftale om midlertidig lønkompensation til private virksomheder, som må sende medarbejdere hjem. 43 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer forventer, at de kommer til at gøre brug af muligheden for lønkompensation.

Det gælder for 76 pct. af oplevelseserhvervene (hotel, restauration, turisme eller underholdning) og for 62 pct. af detailhandlen, mens kun 24 pct. af virksomhederne indenfor IT/tele forventer at gøre brug af muligheden.

Der er en naturlig sammenhæng mellem, hvilke brancher, der er hårdest ramt af corona-krisen, og hvilke brancher, der forventer at gøre brug af lønkompensationsordningen. Det skyldes, at løn-kompensation først tages i anvendelse, når en virksomhed ser ind i et muligt omsætningsfald og vælger at sende medarbejdere hjem.

Kun 17 pct. af medlemmerne har på tidspunktet for dataindsamlingen sendt medarbejdere hjem under lønkompensationsordnin-gen. Det skyldes formentlig, at ordningen stadigvæk er meget ny og at nogle virksomheder endnu ikke er i krise, men forventer at komme det, hvis ikke situationen normaliserer sig.

Kontakt os