Gemt

Aftale om arbejdsfordeling vil redde danske arbejdspladser

31. august 2020

Den netop indgåede trepartsaftale om midlertidig arbejdsfordeling vil give mere fleksibilitet til virksomhederne og dermed bidrage til at holde hånden under jobs. Ansvarlig aftale, lyder det fra Dansk Erhverv.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en ny, midlertidig ordning, som giver virksomheder mulighed for at benytte sig af arbejdsfordeling for alle typer af medarbejdere.

”Det er en aftale, som naturligvis skal ses i lyset af coronakrisen. Hvis en virksomhed i øjeblikket for eksempel har ordrenedgang, så giver aftalen mulighed for at fastholde medarbejdere, selv om der ikke er nok aktivitet til, at de kan beskæftiges på fuld tid. Aftalen giver mulighed for at kombinere arbejde med dagpenge, og den gælder også for funktionærer. Virksomhederne får altså mulighed for at fastholde gode medarbejdere, selv om hjulene i en periode ikke drejer helt så hurtigt rundt, som vi så det før coronakrisen satte ind,” siger Laurits Rønn, viceadministrerende direktør i Dansk Erhverv.

Historisk svær situation
Aftalen betyder bl.a. de medarbejdere, som der ikke er mulighed for at beskæftige fuld tid, modtager en forhøjet dagpengesats i de timer, hvor de ikke arbejder. Dele af midlerne til ordningen kommer fra arbejdsgiverne. Hvis en virksomhed og en medarbejder gør brug af ordningen, vil dette ikke få nogen betydning for den pågældende lønmodtagers dagpengeperiode.

”Man kan sige om aftalen, at den har været det muliges kunst, og den vil medvirke til at løse dele af udfordringerne for nogle af landets virksomheder. Ordningen er midlertidig, og vi må håbe, at verden og dermed verdensøkonomien snart kommer tilbage til noget, der minder om normale tilstande, ” siger Laurits Rønn.

Aftaleparterne skal mødes igen i starten af november for at følge op på ordningen. Her skal der f.eks. ses på udviklingen i virksomhedernes aktivitet og Danmarks samhandel med resten af verden.

Læs hele aftaleteksten på bm.dk: Trepartsaftale om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked.

Faktaboks: Ny midlertidig arbejdsfordelingsordning

Den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning vil, når den er vedtaget i Folketinget, gøre det muligt at etablere arbejdsfordelinger frem til 31., december 2020. Arbejdsfordelingerne kan fortsætte ind i 2021 dog højest med en varighed på op til fire måneder.

De vigtigste elementer i aftalen er:

  1. Anvendelse og udbredelse. Ordningen indebærer, at arbejdsgiver får ret til at etablere arbejdsfordeling efter den midlertidige ordning. Virksomheder, der vil gøre brug af ordningen, skal informere og høre deres medarbejdere herom.
  2. Fast arbejdsgiverbidrag svarende til et beløb på tre G-dage om måneden pr. medarbejder i ordningen. Bidraget opgøres forholdsmæssigt Samtidig forlænges suspenderingen af de almindelige 2 G-dage (godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag) for arbejdsfordelinger efter den nye midlertidige ordning.
  3. Fleksibilitet i forholdet mellem tid med arbejde og ledighed. De nuværende faste skabeloner erstattes af krav om, at tid med ledighed under arbejdsfordeling skal udgøre mindst 20 pct. i gennemsnit målt over fire uger i forhold til den aftalte arbejdstid og maksimalt 50 pct.
  4. Supplement. Der er tale om en supplerende ordning, der kører sideløbende med den eksisterende arbejdsfordelingsordning.
  5. Overgang. Virksomheder, der pr. 31. august har en igangværende arbejdsfordeling efter den eksisterende ordning, kan overgå til den nye midlertidige ordning inden udgangen af september 2020 og få en G-dagsrabat.
  6. Ikke-forsikrede personer får adgang til supplerende dagpenge under den nye midlertidige ordning. Lønmodtagere kan ekstraordinært melde sig ind i en a-kasse og indbetale 3 måneders medlemskab pr. måned, hvor der ønskes ret til supplerende dagpenge under den nye arbejdsfordelingsordning.
  7. Midlertidig justering af reglerne om tekniske belægninger, således at medarbejdere, der arbejder i weekender eller med de samme timers arbejde koncentreret på færre dage, ikke stilles ringere end medarbejdere med en 37 timers uge fordelt ligeligt på fem hverdage.

Dansk Erhverv udsender snarest muligt en skriftlig vejledning i den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning.

Kontakt os

Kommunikation

Lars Ohlsen

Pressechef