Gemt
Presse og Nyheder

Aftaler om forkortede varsler for ferieafholdelse bliver ugyldige som følge af ny ferielov

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Efter denne dato vil det ikke længere være muligt at aftale forkortede varsler for ferieafholdelse i ansættelseskontrakten eller lignende dokumenter.

Nyhed

DANSK ERHVERV | PERSONALE - 23. MAJ 2019

Ferielovens varslingsregler
Ferieafholdelse skal som udgangspunkt aftales mellem arbejdsgiver og medarbejder. I ferielovens § 15, stk. 2 fremgår det, at hvis ikke arbejdsgiveren og medarbejderen kan blive enige om, hvornår medarbejderen skal holde sin ferie, kan arbejdsgiveren varsle ferien afholdt. Arbejdsgiveren skal i så fald varsle hovedferie med 3 måneders varsel og restferie med 1 måneds varsel. Det gælder også i en opsigelsesperiode.

I ferielovens § 21, stk. 2 fremgår det, at man kan fravige de almindelige varsler ved aftale. Det vil sige, at arbejdsgiveren og medarbejderen fx i en ansættelseskontrakt kan aftale, at hovedferien kan varsles med 1 måneds varsel i stedet for de normale 3 måneder. En sådan formulering i en ansættelseskontrakt vil gælde under hele ansættelsen og derfor også i opsigelsesperioden.

Ny ferielov begrænser den individuelle aftalefrihed
Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. I den nye ferielov er varslingsreglerne de samme, som vi kender, altså 3 måneders varsel for hovedferie og 1 måneds varsel for restferie. Til gengæld ændres mulighederne for at fravige det udgangspunkt i den nye ferielov.

Fremadrettet vil det ikke længere være muligt at forkorte varslerne for ferieafholdelse direkte i en ansættelseskontrakt. Det betyder, at eksisterende bestemmelser herom i ansættelseskontrakter bliver ugyldige fra den 1. september 2020.

Af hensyn til ansættelsesbevisloven har Dansk Erhverv udarbejdet et tillæg til ansættelsesbevis, som kan gives til medarbejdere, der i deres nuværende ansættelseskontrakt har en bestemmelse om forkortede varsler for ferieafholdelse. Tillægget kan findes her.

Det er vigtigt at huske, at der ikke er tale om en væsentlig ændring af ansættelsesforholdet, som skal varsles over for medarbejderen. Medarbejderen kan derfor heller ikke vælge at betragte sig som opsagt som følge af ændringen. Tillægget skal alene anses som en orientering af medarbejderen i overensstemmelse med ansættelsesbevislovens regler.

For medarbejdere, der ansættes i perioden fra nu og frem til den 1. september 2020, anbefaler Dansk Erhverv, at eventuelle bestemmelser om forkortede varsler for ferieafholdelse gøres tidsbegrænsede, så der i kontrakten henvises til ferielovens varslingsregler fra den 1. september 2020.

Yderligere information om den nye ferielov
Dansk Erhverv har udarbejdet et notat om overgangsordningen til den nye ferielov.

Kontakt os

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.