Gemt

Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen?

Det er nok de færreste, der tænker over det, men den måde vi søger job på har stor betydning for det samlede omfang af ledighed. Hvis alle ledige udnyttede mulighederne for job fuldt ud, ville antallet af ledige være markant lavere, end det aktuelt er tilfældet. Dansk Erhverv har derfor undersøgt danskernes villighed til at pendle efter nyt job, hvis de bliver ledige.

Nyhed

1. Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen I (nr. 1-2019)

pdf

Download

Analyse nr. 1|2019 - 2. januar

I gennemsnit gik der 11 uger for dem, der mistede jobbet i 2017, indtil de var i job igen i de tilfælde, hvor der ikke er sygdom, tab af erhvervsevne eller andre udfordringer ikke var i spil ved siden af .

Hvis den gennemsnitlige jobsøgende havde fundet nyt arbejde blot en uge hurtigere, vil det kunne have udløst en mia. besparelse for samfundet, det kunne have bidraget med en jobvækst på i størrelsesorden 10.000 fuldtidspersoner og et fald i antallet af fuldtidsledige i et tilsvarende omfang.

Derfor er det ikke ligegyldigt hvad den enkelte ledighedsberørte stiller af krav til det næste job mht. transportafstand mv. Det har stor betydning for antallet af ledige og de samlede udgifter for samfundet til dagpenge, kontanthjælp mv.

Undersøgelsen viser blandt andet, at tre ud af ti lønmodtagere maksimalt vil pendle én time om dagen, hvis de blev ledige og skulle finde et tilsvarende job et andet sted. Det svarer alt andet lige til en halv times kørsel fra bopælen til arbejdspladsen.

Kontakt os

Politik og Analyse

Jakob Kæstel Madsen

Senioranalytiker
Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Peter Halkjær

Arbejdsmarkedschef
Medarbejderprofil