Gemt

Danskernes forhold til chefen har det godt

En god dialog mellem medarbejder og leder er altafgørende i kampen for at undgå at blive ramt af stress. Derfor er det også meget positivt, at et stort flertal af danskerne går til deres nærmeste leder, når tingene spidser til, og at de føler sig taget alvorligt, når de henvender sig og har brug for hjælp.

Nyhed

2. Danskerne forhold til chefen har det godt

pdf

Download

Analyse nr. 2|2019 - 8. januar

Det er vigtigt, at medarbejderne på de danske arbejdspladser går til deres chef, når de har brug for faglig sparring, gode råd eller fleksibilitet i samspillet mellem arbejde og privatliv. Ligesom det er vigtigt, at lederen lytter og tager medarbejderen alvorligt. Det er derfor også meget positivt, at et stort flertal af danskerne går til deres nærmeste leder, når tingene spidser til, og at de føler sig taget alvorligt.

Medarbejderne er særligt gode til at gå til deres leder, når det handler om private forhold (fx sygdom eller dødsfald i familien). Det er hele 82 pct. af medarbejderne, som går til deres leder i disse tilfælde, mens det kun er 9 pct., der ikke gør. Det er meget positivt, da det kræver stor tillid til sin nærmeste leder at dele og snakke om hændelser af denne karakter. Danskerne er også flittige i forhold til at opsøge chefen, når det handler om forhold på arbejdspladsen. Det gælder særligt, når der er behov for opfølgning/sparring, mere tid til opgaverne eller at prøve nye arbejdsopgaver.

Kontakt os

Politik og Analyse

Jakob Kæstel Madsen

Senioranalytiker
Arbejdsmiljø

Anne-Marie Røge Krag

Arbejdsmiljøchef, souschef
Medarbejderprofil