Gemt
Presse og Nyheder

Årlige stigninger i afgiftssatser på emballageloven

15. december 2020

Hvert år stiger afgiftssatserne på volumenbaseret og vægtbaseret emballage. Stigningerne kan betyde, at man skal genoverveje prissetup, pakkestørrelser m.m.

Baggrunden for emballageafgiften er, at afgiften som helhed skal medvirke til at nedbringe affaldsmængderne og skabe incitament til at bruge mindre emballage. Den volumenbaserede del af emballageafgiften har bl.a. til formål at forebygge emballageaffald.

Formålet med den vægtbaserede afgift på bæreposer er at begrænse anvendelse af bæreposer af papir og plast og derigennem nedbringe affaldsmængderne. Ved den vægtbaserede afgift på engangsservice er formålet at begrænse anvendelse af engangsservice, og derigennem nedbringe affaldsmængderne.

Dansk Erhverv har samlet en række relevante emballagestigninger, som du skal være opmærksom på fra 1. januar 2021:

Afgiftssatser for bæreposer og engangsservice 2020 2021
Emballagetype: kr. pr. kg kr. pr. kg
Poser af papir mv. 30,00 31,65
Poser af plast mv. 66,00 69,63
Engangsservice 57,60 60,77

 

Emballager omfattet af den volumenbaserede emballageafgift
Emballager indeholdende følgende drikkevarer
- Spiritus, vin eller frugtvin
- Øl eller mineralvand, limonade eller andre varer, som indeholder kulsyre (benævnt sodavand mv.) samt alkoholsodavand, cider mv.
Afgiftssatser for emballager indeholdende spiritus, vin eller frugtvin 2020 2021
  Karton eller
laminat
Andre materialer, f.eks. glas, plast eller metal Karton eller
laminat
Andre materialer, f.eks. glas, plast eller metal
Rumindhold: kr. pr. stk. kr. pr. stk. kr. pr. stk. kr. pr. stk.
under 10 cl. 0,08 0,13 0,08 0,14
ikke under 10 cl. og ikke over 40 cl. 0,15 0,25 0,16 0,26
over 40 cl., men ikke over 60 cl. 0,25 0,40 0,26 0,42
over 60 cl., men ikke over 110 cl. 0,50 0,80 0,53 0,84
over 110 cl., men ikke over 160 cl. 0,75 1,20 0,79 1,27
over 160 cl. 1,00 1,60 1,05 1,69
Afgiftssatser for emballager indeholdende øl, sodavand m.v., alkoholsodavand eller cider m.v. samt fra 1. september 2008 tillige kildevand, limonade, iste m.v. 2020 2021
  Alle materialer, både karton og glas, plast eller metal Alle materialer, både karton og glas, plast eller metal
Rumindhold: kr. pr. stk. kr. pr. stk.
under 10 cl. 0,05 0,05
ikke under 10 cl. og ikke over 40 cl. 0,10 0,11
over 40 cl., men ikke over 60 cl. 0,16 0,17
over 60 cl., men ikke over 110 cl. 0,32 0,34
over 110 cl., men ikke over 160 cl. 0,48 0,51
over 160 cl. 0,64 0,68


Detaljeret information kan findes i emballageloven: Emballageafgiftsloven

Kontakt os

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.