Gemt
Presse og Nyheder

Begrænsninger på godstransport til, fra og i Nordjylland

07. november 2020

Dansk Erhverv har i forening med resten af godstransportbranchen samarbejdet med myndighederne om udarbejdelse af en vejledning til restriktionerne på transportområdet i forbindelse med nedlukningen af de syv kommuner i Nordjylland.

 

Nedlukning af en hel landsdel er i modstrid med erhvervslivets og pendlernes natur og vil derfor få en potentielt indgribende effekt på hele Danmarks forsyningskæder og naturligvis i særdeleshed de omfattede kommuners virksomheder og beboere. Samtidig har nedlukningen potentielle konsekvenser for Danmarks internationale handelsforbindelser, herunder særligt til Norge.

Vejledningen forklarer anbefalingerne og søger i videst muligt omfang at minimere de mobilitetsmæssige gener ved nedlukningen ved at balancere hensynet til folkesundheden med opretholdelse af forsyningskæderne.

Da tiltaget vedrører smittebekæmpelse tager anbefalingerne udgangspunkt i chaufførerne, der opfordres til i særlig grad til at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer og transportbranchens anbefalinger. Chauffører udefra skal generelt minimere deres ophold inden for de syv kommuner. Chauffører fra de syv kommuner skal i videst muligt omfang blive der, men må godt køre mellem de omfattede kommuner.

Generelt kan retningslinjerne for godstransport illustreres således:


Kritiske transporter defineres fra en ikke-udtømmende liste i vejledningen. Det er en konkret vurdering hver gang. Kritiske transporter kan være transport af fødevarer, forsyninger til dagligevaremarkedet, E-handelsvarer, affald, renovation, levende dyr, foder til produktionsdyr, medicin og værnemidler samt redningskørsel og kritisk vejhjælp.

Link til Vejledningen 

Her kan du downloade transportbranchens anbefalinger ved modtagelse og afsendelse af gods:

Covid-19+cluster-5 - Anbefalinger om godstransport

pdf

Download

Covid-19 og Closter-5 (tysk, polsk, engelsk og rumænsk)

pdf

Download

Kontakt os

Handel

Jesper Højte Stenbæk

Fagchef for transport og infrastruktur
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.