Gemt

Beskæftigelsen falder igen

Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik mandag viser, at lønmodtagerbeskæftigelsen faldt med 3.000 personer i december.

Nyhed

22. februar 2021

Det er det første jobtab, der er registreret i seks måneder. Det er lidt af et øv-tal, der viser, at den høje smitte og den løbende regionale genindførelse af restriktionerne brem-sede den private jobvækst mærkbart i slutningen af 2020.

Særligt hotel- og restaurationsbranchen er hårdt ramt. Her faldt antallet af lønmodtage-re alene med hele 5.400 personer i december Branchen er direkte blevet berørt at be-grænsninger af åbningstiden og forsamlingsforbuddet. Det betyder, at der i december var 22.000 færre lønmodtagere i hoteller og restauranter sammenlignet med februar 2020.

Jobtabet i 2020 blev ikke så slemt som frygtet
Med mandagens tal i hus kan vi gøre status over beskæftigelsen i 2020. De tørre tal viser, at lønmodtagerbeskæftigelsen faldt med 20.700 personer i 2020. Det er det stør-ste jobtab, der er registreret siden finanskrisen. Tilbage i 2009, da finanskrisen var på sit højeste, faldt lønmodtagerbeskæftigelsen dog med knap 90.000 personer. Coronak-risen har altså langt fra ført til samme jobtab som under finanskrisen.

Beskæftigelsen har dertil været igennem en vanvittig ruchetur i 2020. I perioden fra februar til maj faldt beskæftigelsen med svimlende 77.500 personer, men er så siden steget med 54.000 personer. Vi har aldrig tidligere set så voldsomme udsving i beskæf-tigelsen på blot få måneder.

Det står derfor også klart, at jobtabet i 2020 ikke blev så stort som frygtet, da coronak-risen ramte. I Finansministeriets prognose fra maj var det ellers forventningen, at be-skæftigelsen ville falde med hele 68.000 personer i 2020. Det skete heldigvis ikke tak-ket været den fornuftige genopretning hen over særligt sommeren og efteråret. Vi ser nu ind i et samlet jobtab på godt 20.000 personer i 2020.

2021 vil begynde med faldende beskæftigelse
Ser vi ind 2021, så er der desværre udsigt til et nyt tilbageslag på arbejdsmarkedet. Den høje smitte og den nye britiske mutation har ført til skærpede restriktionerne. De nuvæ-rende skærpede restriktioner, der bl.a. tvangslukker restauranter, forlystelsesparker, indkøbscentre, flere liberale erhverv og fysiske butikker, der ikke handler med fødevarer, rammer hårdt.

Det er derfor også vigtigt, at restriktionerne ikke fastholdes længere end højst nødven-digt. Som tingene ser ud nu, så er der forhåbentligt plads til en gradvis regional lempelse af restriktionerne. Selv små lempelser vil kunne gøre en stor forskel for den lokale er-hvervsdrivende og forhindre afskedigelser.

Kontakt os

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil