Gemt
Presse og Nyheder

Bo- og opholdssteder: Takstjustering eller omvisitering af hjælpebehov som følge af COVID-19

23. marts 2020

Flere bo- og opholdssteder melder om, at der er borgere, der som følge af aflyst STU eller lignende opholder sig mere på bo- og opholdssteder end sædvanligt. Det medfører behov for øget tilstedeværelse af personale – også udover det timetal, der er bevilliget jf. udmålingsbekendtgørelsen. Social og Indenrigsministeriet har overfor Dansk Erhverv meddelt, at det er den enkelte kommunes ansvar at sikre, at det visiterede timetal står mål med den enkelte borgers behov.

Derfor opfordres bo- og opholdssteder til at rette henvendelse til deres kommune med henblik på at justere taksten og/eller anmode om en ny visitering, der står mål med det ændrede hjælpebehov, som borgeren har pga. COVID-19. Vær opmærksom på, at kommunerne pga. COVID-19 har mulighed for at nedjustere visiteringen til hjælp.

Det er Dansk Erhvervs opfattelse, at dette selvfølgelig skal ske på en konkret vurdering af den enkelte borgers behov og ikke ud fra ressourcebetragtninger.

 

Kontakt os

Oplevelse & Velfærd

Troels Yde Toftdahl

Velfærdspolitisk chef

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.