Gemt
Presse og Nyheder

Bortvist efter salg af arbejdsgiverbetalte sikkerhedssko

En medarbejder blev bortvist efter at have sat et par sikkerhedssko til salg på Den Blå Avis, som var stillet til rådighed for medarbejderen i forbindelse med arbejdet. Medarbejderen gjorde gældende, at han var i den tro, at sikkerhedsskoene efter udleveringen var hans personlige ejendom. Retten fandt, at arbejdsgivers bortvisning var berettiget.

Nyhed

DANSK ERHVERV | PERSONALE - 7. FEBRUAR 2019

Arbejdsgivers bortvisning
I forbindelse med at medarbejderens arbejdsplads var ramt af tyverier, blev ledelsen gjort opmærksom på, at medarbejderen havde sat et par sikkerhedssko til salg på Den Blå Avis og Facebook.

De udleverede sikkerhedssko havde ikke været brugt i flere måneder, og da medarbejderen samtidig havde modtaget et par nye, valgte han at tage dem med hjem og efterfølgende sætte dem til salg.

Medarbejderen blev indkaldt til en samtale og fjernede som følge heraf salgsannoncerne, idet han tænkte, at disse måske var årsagen til samtalen.

Under samtalen gav medarbejderen udtryk for, at sikkerhedsskoene efter udlevering måtte betragtes som hans personlige ejendom, som han kunne beholde. Medarbejderen erkendte, at han havde til hensigt at sælge skoene og beholde pengene fra salget.

Ledelsen valgte at bortvise medarbejderen med henvisning til, at de af arbejdsgiver udleverede sikkerhedssko var arbejdsgivers ejendom, herunder at medarbejderen ved hans adfærd havde brudt den tillid, der naturligt skal være mellem arbejdsgiver og medarbejder.

Berettiget bortvisning
Retten fandt, at bortvisningen var berettiget og bemærkede indledningsvist, at uniformsgenstande, herunder sikkerhedssko, der er stillet til rådighed af arbejdsgiveren med henblik på arbejdets udførelse, er arbejdsgiverens ejendom, medmindre andet er aftalt.

Retten bemærkede endvidere, at det således må være indlysende, at det ikke er tilladt at tilegne sig arbejdsgivers ejendom med henblik på privat brug eller salg, og at et sådant forbud ikke forudsætter særlig instruks eller kontrol.

Medarbejderen kunne således ikke uden forudgående aftale med arbejdsgiver sætte skoene til salg. Medarbejderen havde som følge heraf groft misligholdt det nødvendige tillidsforhold og den loyalitetspligt, der følger af et ansættelsesforhold, hvorfor bortvisningen var berettiget.

Dansk Erhverv vurderer
Indledningsvist skal det bemærkes, at bortvisningssager som udgangspunkt næsten altid er konkrete, og derfor afgøres ud fra det konkrete hændelsesforløb.

Afgørelsen viser, at medarbejdere der uden forudgående aftale med arbejdsgiver forsøger at sælge eller sælger arbejdsgivers ejendele, herunder udleveret arbejdstøj mv., vil kunne bortvises. Det vil i den konkrete situation også kunne ske, selvom medarbejderen ikke på forhånd har modtaget særlig instruks eller oplysning om, at salg af disse genstande vil medføre bortvisning.

Afgørelsen er konkret, og Dansk Erhverv opfordrer derfor medlemmer til at søge rådgivning i lignende sager.

Kontakt os

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.