Gemt

Massivt potentiale i at bruge det indre marked til at genrejse dansk og europæisk økonomi efter Coronakrisen

22. januar 2021

Både Europa-Parlamentet med Morten Løkkegaard i spidsen og Dansk Erhverv kommer med en opfordring til at bruge det indre marked til at genrejse økonomien – vi har dårligt råd til at lade være.


Europa-Parlamentet har netop vedtaget en rapport om tjenesteydelser i det indre marked – med Morten Løkkegaard som pennefører.

Den kommer med bud på, hvordan vi kan komme videre med at fremme det, som udgør 73% af EU’s økonomi og 74% af beskæftigelsen – nemlig serviceydelserne. Det indre marked for tjenesteydelser trænger til at blive strammet gevaldigt op og her foreslår rapporten mere gennemsigtighed om, hvordan reglerne faktisk implementeres i medlemsstaterne, en fælles portal så virksomhederne kan finde ud af, hvad reglerne faktisk er, og en fast-track-procedure, så overtrædelse kan adresseres – hurtigt. Det umiddelbare potentiale lyder på 297 milliarder EUR (det svarer til ca. 2200 milliarder danske kroner).

”Der er et kæmpe potentiale, som ligger uudnyttet hen, og vi vurderer faktisk, at hvis man fuldt implementerede de gældende regler og arbejdede videre på at integrere det indre marked i bred forstand, ville man kunne opnå gevinster der næsten modsvarer tabet efter Corona-krisen – det har vi ikke råd til at lade være med,” siger EU- og International chef i Dansk Erhverv Lasse Hamilton Heidemann.

Onsdag fik Morten Løkkegaard (V) flertal i EU-Parlamentet til en initiativbetænkning om netop at fjerne barrierer på det indre marked for tjenesteydelser:

”Vi står midt i økonomisk krise, som skriger på løsninger til at booste økonomien i EU. Netop på serviceområdet er potentialet for at skabe vækst og arbejdspladser enormt, og det er vi simpelthen nødt til at udnytte bedre. Alt for mange lande undlader at implementere vores fælles regler. Det skal vi sætte en stopper for. For vores dygtige danske virksomheder er potentialet meget stort,” siger EU-parlamentariker Morten Løkkegaard (V).

Dansk Erhverv offentliggør i dag en analyserapport, der viser, at hvis EU-medlemslandene implementerer eksisterende EU-lovgivning og tager nye skridt mod integration af det indre marked, kan det sikre varig vækst på op til 7 pct. Det ville stort set modsvare EU-landenes økonomiske tab i 2020 i forbindelse med pandemien.

De tiltag som anbefales er:

• Fuld implementering af servicedirektivet
• Gensidig anerkendelse af kvalifikationer: Mindre bureaukratiske procedurer
• Varernes frie bevægelighed: Et opgør med uberettigede særkrav
• Én indgang for virksomheder i EU: Single Digital Gateway og One stop shops
• Det indre transportmarked: Digitalisering af fragtdokumentation

Derudover har tre generelle rammebetingelser stor betydning for, at EU kan komme i mål med
implementeringen af det indre marked. De tre rammebetingelser, som EU og medlemslandene
bør fokusere på at opfylde er:

• Bedre kvalitet i EU-lovgivningen
• Øget digitalisering
• Grøn omstilling

Se rapporten her: ”Det indre marked: nøglen til EU´s genopretning” 

 

Kontakt os

EU og International

Lasse Hamilton Heidemann

EU- og International Chef
Medarbejderprofil