Gemt

Forventet forlængelse - brug for plan for genåbning

13. januar 2021

Regeringen har netop forlænget de gældende restriktioner frem til den 7. februar. Dansk Erhverv efterspørger plan for, hvordan vi skal genåbne, når det bliver muligt.

Det er netop blevet meldt ud, at de nuværende, skrappe restriktioner bliver forlænget frem til den 7. februar. Dansk Erhverv finder forlængelsen forventelig og nødvendig.

”Vi er desværre langt fra at kunne sige, at smittesituationen er under kontrol. Samtidig er sundhedsmyndighederne alvorligt bange for, at situationen kan udvikle sig yderligere. Det skal man naturligvis agere på. Forlængelsen af restriktionerne var derfor forventelig. Erhvervslivet og befolkningen som sådan har brug for så meget klarhed over situationen, som det overhovedet er muligt. Derfor er det vores klare opfordring, at myndighederne, regeringen og Folketinget bruger den kommende tid på at udarbejde en plan for, hvordan vi kan genåbne Danmark og på en sikker måde udfase restriktionerne. Det er en historisk svær situation for samfundet og erhvervslivet.

Gang i genåbningsarbejdet
Brian Mikkelsen peger på vigtigheden af, at der nu også bliver sat fokus på, hvordan Danmark skal genåbne på den anden side af de høje smittetal.

”Dansk Erhverv foreslår, at der udarbejdes en genåbningsplan med en såkaldt fasemodel, så vi kan åbne samfundet i takt med, at smitten aftager. Det vil medvirke til klarhed for erhvervslivet. Dansk Erhverv har derfor til inspiration lanceret en genåbningspakke, hvor vi særligt lægger vægt på fortsat og opjusteret screeningsindsats, digitale vaccine- og coronapas samt smittefri miljøer i 2021 og, ikke mindst, en plan for udfasning af restriktioner. Den drøftelse skal vi starte nu, og vi ser frem til den videre dialog med regeringen, Folketinget og myndighederne om en sådan plan,” siger Brian Mikkelsen.

Der skal handles på længerevarende restriktioner
Dansk Erhverv har noteret, at statsministeren har udtalt, at det er sandsynligt, at der vil være restriktioner resten af vinteren. Det skal der ageres på, når det handler om kompensation til de restriktionsramte virksomheder.

”Der udestår fortsat en del arbejde i forbindelse med kompensationen til virksomhederne. Det er godt, at der kan søges om alle pakker, men der er fortsat store udfordringer i forhold til, at flere og flere virksomheder rammer loftet for kompensation. Samtidig er der behov for at se på loftet for selvstændige. Man skal ikke tage fejl af, at forlængelsen af restriktionerne har stor økonomisk betydning for de tvangslukkede virksomheder. Kompensation eller ej, så ser mange virksomheder ind i en yderst vanskelig periode. Det er en ulykkelig situation for alle - og vi skal forsat gøre mest muligt for at få flest mulige virksomheder igennem krisen, da vækst og arbejdspladser i virksomhederne også er vejen til at få os godt i gang igen som samfund, når vi forhåbentlig snart kan genåbne Danmark og verden,” siger Brian Mikkelsen.

Læs Dansk Erhvervs genåbningspakke herunder.

Dansk Erhverv genåbningspakke

pdf

Download

Uddrag af gældende nationale skærpede tiltag

De gældende nationale skærpede tiltag forlænges til og med 7. februar 2021. Herunder ses uddrag af nationale restriktioner.

Arbejdspladser

 • Offentlige arbejdsgivere opfordres til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra.
 • Private arbejdsgivere opfordres kraftigt til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette.

Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer samt udvalgsvare-butikker

 • Indkøbscentre, arkader og basarer skal holde lukket.
 • Stormagasiner skal holde lukket. Afdelinger, der hovedsageligt sælger fødevarer, i stormagasiner må
  dog holde åbent for offentligheden. Stormagasiner må endvidere holde åbent for offentligheden, i det omfang det er nødvendigt for at give adgang til butikker, der hovedsageligt sælger fødevarer, men må ikke sælge produkter fra andre afdelinger.
 • Desuden kan posthuse, pakkeshops, pakkeudleveringssteder, herunder også stormagasiner og butikker (fx udvalgsvarebutikker og kiosker), udlevere pakker, der er forudbestilt og forudbetalt ved fjernsalg, herunder e-handel.
 • Udvalgsvarebutikker skal holde lukket. Butikkerne kan fortsat udlevere pakker, der er forudbestilt og forudbetalt ved fjernsalg. Udvalgsvarebutikker må dog holde åbent for erhvervsdrivende med henblik på salg af varer til brug for de erhvervsdrivendes erhvervsmæssige virksomhed. Tilsvarende gælder for udvalgsvarebutikker beliggende i indkøbscentre, arkader og basarer.
 • Lukningerne gælder ikke for dagligvarebutikker (herunder f.eks. supermarkeder, bagere og tankstationer), apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr.
 • Krav om skiltning i detailhandlen med henblik på kraftigt at opfordre familier m.v. til kun at foretage indkøb én person ad gangen.
 • Krav om en medarbejder, der er ansvarlig for håndtering af COVID-19-tiltag i den enkelte butik.
 • Der opfordres til at gennemføre en række adfærdsregulerende tiltag i detailhandlen med henblik på at mindske trængsel og højne efterlevelsen af sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Sport og fritid

 • Lokaler, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, skal holdes lukket for offentligheden. Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende lokaler, som er lukkede for offentligheden. Der kan fortsat afvikles udendørs idrætsarrangementer med op til 500 siddende personer til stede.
 • Lukningen gælder blandt andet lege- og badelande, idrætshaller, svømmehaller, trænings- og fitnesscentre, spillehaller og kasinoer, foreningslokaler mv.
 • Lokaler i forlystelsesparker, zoologiske haver, akvarier og lignende skal også holde lukket for offentligheden.
 • Muligheden for at være op til 50 personer til stede ved idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år finder ikke anvendelse. Der må som udgangspunkt kun være 10 personer til stede på samme sted samtidig ved sådanne aktiviteter.

Restauranter, caféer mv.

 • Serveringssteder (restauranter, caféer, barer mv.) skal holde lukket for servering til indtagelse på stedet.
 • Der er fortsat mulighed for take-away.

Liberale serviceerhverv

 • Visse liberale serviceerhverv, hvor den smitteforebyggende afstand ikke kan sikres, lukkes.
 • Det gælder tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder samt solarier og køreskoler.

Kultur

 • Lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, skal holdes lukket for offentligheden.
 • Det gælder blandt andet teatre, koncertsale, spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, biblioteker (aflevering og udlån til forsknings- og undervisningsbrug undtages), aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.

Læs alle tiltag på coronasmitte.dk: Samlet oversigt over gældende nationale skærpede tiltag

Ligeledes forlænges tiltag for at imødegå cluster B.1.1.7. til og med 7. februar 2021. Herunder ses uddrag af nationale restriktioner.

5-5-5 og afstandsanbefaling

 • Forsamlingsforbud på max 5 personer, dog fortsat 10 personer såfremt man er i hustand sammen, er hinandens nærmeste pårørende eller ens boligforhold tilsiger det.
 • Der ændres i undtagelser til forsamlingsforbuddet, således at der ikke længere er mulighed for at være 500 siddende personer til stede ved visse arrangementer.
 • Anbefaling om max 5 personer i private hjem inkl. hustanden (medmindre husstanden er på mere end 5 personer).
 • Anbefaling om social kontakt med max 5 personer ud over sin husstand og arbejdsplads.
 • Afstandsanbefaling på 2 meter for alle. Der gælder visse undtagelser fra anbefalingen, bl.a. i dagtilbud og ved undervisning af sårbare personer.

Arealkrav for dagligvarebutikker

 • Under 2.000 kvadratmeter: 7,5 kvadratmeter pr. kunde – max 266 kunder
 • 2.000 - 4.999 kvadratmeter: 10 kvadratmeter pr. kunde, max 500 kunder.
 • 5.000 - 9.999 kvadratmeter: 12 kvadratmeter pr. kunde, max 833 kunder
 • 10.000 kvadratmeter eller derudover: 25 kvadratmeter pr. kunde, minimum 833 kunder
 • Hvis gulvarealet er under 7,5 m², må der altid tillades adgang for 1 kunde. Bemærk, at der altid må lukkes kunder ind svarende til det tilladte antal i det foregående interval.

Skiltningskrav

 • Der indføres et skiltekrav, hvor butikken skal skilte med, at kunder kraftigt opfordres til at holde mindst 2 meters afstand i hele butikken. I forbindelse med betalingssituationen kan plastikskærme træde i stedet for kravet om 2 meters afstand.
 • Det er strafbelagt, hvis butikken ikke har et sådant skilt, men butikken kan ikke straffes, hvis kunder ikke holder mindst 2 meters afstand. Butikken skal dog tage ansvar for at påse, at kravet overholdes. Det er strafbelagt, hvis butikken ikke overholder arealkravet.
 • Dagligvarebutikker på over 2.000 m², der i dag skal have synligt opsynspersonale, skal endvidere tælle antallet af kunder i butikken, så det hele tiden sikres, at det maksimale antal kunder i butikken ikke overskrides.

Læs alle tiltag på coronasmitte.dk: Skærpet forsamlingsforbud og nye tiltag for at imødegå cluster B.1.1.7

Rejserestriktionerne forlænges ligeledes til og med den 7. februar. Læs mere her: Rejserestriktioner skærpes: Nu er hele verden rød

Kontakt os

Kommunikation

Lars Ohlsen

Pressechef
Kommunikation

Louise Jaaks Sletting

Underdirektør