Gemt
Presse og Nyheder

Crimestat tager kampen op mod tyvene

Crimestat er et samarbejde om et moderne digitalt system, der gør anmeldelse og forebyggelse af tyverier, røverier og indbrud nemmere og bedre for butikker.

Nyhed

Dansk Erhverv | Handel - 22. august 2019

Når en butik anmelder et butikstyveri gennem Crimestat, sendes anmeldelsen digitalt direkte til politiet - der er ikke behov for at printe noget ud. Det er blot en af Crimestats fordele.

Crimestat informerer om indbrud og røverier
Crimestat har eksisteret siden 2010 og har i dag mere end 7.000 butikker og 40 organisationer med i systemet. Brugerne af Crimestat deler relevante informationer om indbrud og røverier med hinanden, for på den måde at kunne hjælpes ad med at forebygge yderligere kriminalitet. Butikkerne får på den måde overblik over relevante hændelser begået mod detailhandlen, og har således en bedre mulighed for at tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Registrerer 8.500 butikstyverier
I 2018 blev der i Crimestat registreret næsten 8.500 butikstyverier. Dette vil sige, at brugen af Crimestat til registrering af butikstyverier er steget med over 40% siden 2016.

Brugere er tilfredse: økonomisk gevinst og forebyggelse
Tilfredsheden blandt brugere af Crimestat er stor, hvilket Peter Bruun, intern revisionschef i Rema 1000 udtrykker således:

”Crimestat har gjort processen for anmeldelse af berigelseskriminalitet mod vores butikker meget enklere for vores medarbejdere. Dette er en økonomisk gevinst for vores virksomhed, da det derved optager mindre af medarbejdernes tid. Vi er derfor glade brugere af Crimestat.”.

Claus Albrektsen, Senior Manager i Intern Revision hos Salling Group siger:
”I detailhandelen skal der altid tænkes over sikkerheden i butikkerne. Crimestat bidrager til at give et beslutningsgrundlag, ved at være go­to kilden for oplysninger om tilstanden af tyverier, indbrud og røverier mod butikker i lokalområdet.”.

Dansk Erhverv analyserer udviklingen i kriminalitet
Derudover benytter Dansk Erhverv de samlede data fra Crimestat til konstant at monitorere og analysere udviklingen i kriminalitet mod detailhandlen. Relevante udviklinger og tendenser deles med brugerne og med politiet. Data og analyser fra Crimestat anvendes også i Dansk Erhvervs politiske arbejde, til at bidrage til lovgivernes beslutningsgrundlag.

Gratis at benytte Crimestat
Crimestat ledes af en styregruppe, bestående af repræsentanter fra seks virksomheder, der bruger Crimestat. Den daglige administration foregår hos sekretariatet, der har sæde hos Dansk Erhverv. Det er gratis at benytte Crimestat.

Crimestat er allerede et værdifuldt værktøj for danske detail- og engrosvirksomheder. Når flere bliver en del af samarbejdet, kan vi gøre mere for at bekæmpe berigelseskriminalitet mod danske butikker.

Hvis jeres virksomhed endnu ikke bruger Crimestat, kan denne artikel inspirere til deltagelse. Crimestat gør anmeldelse af berigelseskriminalitet nemt for ansatte og giver et værdifuldt statistisk redskab, når der skal tages beslutninger vedrørende risici for tyveri, røveri og indbrud.

Læs mere på www.crimestat.dk 

Kontakt os

Spørg om Crimestat

Handel

Henrik Lundgaard Sedenmark

Chefkonsulent
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.