Gemt

Dansk Erhverv til regeringen: Kig mod Holland efter gode erfaringer med offentlig-privat samarbejde

24. marts 2021

Når det kommer til udvikling af offentlig-privat samarbejde i Danmark, kan vi med fordel kigge mod Holland.


Af Morten Jung

I Danmark skal vi være verdens bedste til offentlig-privat samarbejde, og det er nu vi skal sætte ind for at nå målet. Derfor blæser vi fra Dansk Erhvervs side til kamp for ikke bare at styrke det eksisterende offentlig-private samarbejde, men også for at finde nye modeller, der kan hjælpe os med at skyde genvej til verdenstoppen i OPS-disciplinen.

I vores søgning efter nye modeller og samarbejdsformer, kan vi med fordel rette blikket mod Holland, der må siges at være blandt de absolut dygtigste til offentlig-privat samarbejde. I Holland er offentlig-privat samarbejde nemlig en hjørnesten i udviklingen af den offentlige sektor, og opgaven koordineres centralt fra det hollandske finansministerie, som har til formål at reducere omkostningerne, garantere forsyningssikkerhed og værdi for pengene i de forskellige projekter, som søsættes af specialiserede enheder i de enkelte fagministerier.

Skal der eksempelvis laves nye offentlige-private samarbejdsformer på transportområdet, ligger projektet i Transportministeriet. Er der tale om projekter vedr. ældreområde, vedrører det enheden i ressortministeriet for ældreområdet. De enkelte enheder samarbejder direkte med det private erhvervsliv om udformningen og udmøntningen af projekterne og har herefter opgaven med at udbrede kendskabet til projekterne, hvilket bl.a. foregår gennem ministeriernes hjemmesider.

Behov for en kulturændring
Djævelen ligger som bekendt i detaljen, og det er netop i detaljen, at vi skal finde et af de punkter, hvor vi kan lære mest af den hollandske model: Nemlig kulturen. I Danmark oplever vi alt for ofte, at politikere og myndigheder ser ideologisk på private virksomheder, der alt for sjældent eller helst ikke involveres i velfærdsopgaver. Senest har vi set regeringens hårde kamp for at begrænse private velfærdstilbud, hvor ideologien skubbes i forgrunden og overskygger vigtige diskussioner om kvalitet og nærhed i velfærdstilbuddene.

I Holland er det anderledes. Her er samarbejdet med private aktører på velfærdsområdet afgørende for udviklingen af velfærdssamfundet. Man ser med andre ord ikke private aktører som en modsætning, men som en forudsætning for at kunne styrke kvalitet, innovation og nærhed i velfærdstilbud. Det er en afgørende kulturforskel, som vi om nogen har behov for at lade os inspirere af i Danmark, hvor den offentlige sektor i stigende grad lukker sig om sig selv, som vi har dokumenteret gennem både faldet i IKU-tallene og stigningen i hjemtagninger. Samtidig udfordres flere private leverandører af urealistiske udbudsfrister og mangel på information om offentlige udbud.

Der er masser af muligheder – og de skal gribes!
Hvis vi skal være verdens bedste til offentlig-privat samarbejde, skal vi turde vende den negative udvikling. Derfor ser vi fra Dansk Erhvervs side med stor interesse på den hollandske model for OPS-indsatsen. Med etableringen af OPS-enheden i Danmark vil det være oplagt at undersøge, hvilke elementer fra den hollandske politik som vi med fordel kan lade os inspirere af.

Kunne de enkelte ressortministerier f.eks. spille en aktiv rolle i udformningen af nye projekter og samarbejdsformer i tæt samspil med det private erhvervsliv? Og kunne private aktører og offentlige myndigheder samarbejde om at udbrede kendskabet til offentlig-privat samarbejde, så det bliver mere attraktivt for andre virksomheder at medvirke til at udvikle de offentlige velfærdstilbud.

Mulighederne er mange, og i Dansk Erhverv ser vi frem til at udbrede kendskabet til den hollandske model og bringe den ind i diskussionen om, hvordan vi løfter velfærdssamfundet til næste niveau.

Kontakt os

Oplevelse & Velfærd

Morten Jung

Markedschef
Medarbejderprofil