Gemt

Danske produktivitetstal for industrien er kunstigt høje

Danske virksomheder har omfavnet globaseringen over de seneste år. Det ses blandt andet ved, at en stadig voksende andel af virksomhederne nu producerer deres varer, eller nogle af deres varer, uden at have en fysisk fabrik i Danmark. Konkret udgjorde virk-somhedernes samlede fabriksløse produktion hele 41,4 mia. kr. i 2018.

Nyhed

63. Danske produktivitetstal for industrien er kunstigt høje

pdf

Download

Analyse nr. 63 | 2019 - december

Danske virksomheder har omfavnet globaseringen over de seneste år. Det ses blandt andet ved, at en stadig voksende andel af virksomhederne nu producerer deres varer, eller nogle af deres varer, uden at have en fysisk fabrik i Danmark. Konkret udgjorde virksomhedernes samlede fabriksløse produktion hele 41,4 mia. kr. i 2018. Det er historisk højt niveau og svarer til 1,9% af BVT. Det er i sig selv interessant, da den fabriksløse produktion dermed alene har løftet den gennemsnitlige årlige BNP-vækst med omtrent 0,2%-point i perioden 2014-2018. Der har i perioden 2014 til 2018 været en gennemsnitlig årlig BNP-vækst på 2,3%. Det er bestemt bemærkelsesværdigt, at den fabriksløse produktion har spillet en så markant rolle igennem det nuværende økonomiske opsving.

Kontakt os

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil