Gemt
Presse og Nyheder

Fokus på databeskyttelse i ansættelsesforhold

Datatilsynet har nu offentliggjort de overordnede temaer for deres tilsyn i andet halvår af 2019. De vil bl.a. have fokus på databeskyttelse i ansættelsesforhold.

Nyhed

Dansk Erhverv | Personale - 15, august 2019

Hvilke temaer er der fokus på i andet halvår af 2019?
Datatilsynet vil fokusere på fire overordnede temaer:

1. databehandlere,
2. den daglige overvågning,
3. databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold samt
4. automatiske afgørelser og profilering.

Hvad skal du som virksomhed have særligt fokus på i forhold til dine medarbejdere?

Datatilsynets fokus på emnet ”Den daglige overvågning” vil bl.a. særligt indebære fokus på kontrolforanstaltninger i forhold til medarbejdere, herunder om arbejdsgiver opfylder oplysningspligten. Det kan fx være i situationer med TV-overvågning på arbejdspladsen, GPS-tracking af biler mv.

Derfor skal du som arbejdsgiver være opmærksom på, at når man indsamler personoplysninger om medarbejdere, skal man give medarbejderne en række oplysninger. Du skal også sikre dig, at de indsamlede personoplysninger ikke opbevares længere end nødvendigt, og at du i øvrigt har hjemmel til at behandle oplysningerne. Dansk Erhvervs medlemmer kan læse mere om persondata og medarbejdere her: 

Datatilsynets fokus på databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold skyldes bl.a., at private arbejdsgivere behandler en stor mængde personoplysninger om ansøgere i forbindelse med rekruttering og om medarbejdere både under ansættelsen og efter ansættelsens ophør. Datatilsynet vil derfor i forbindelse med sine tilsyn også fokusere særligt på sletning af oplysninger indsamlet i forbindelse med rekruttering. Man bør således bl.a. have fastsat et tidspunkt for sletning af indsamlede personoplysninger, som skal følges, ligesom man skal følge op på, om der er sket sletning og kunne dokumentere, at det er sket.

Læs i øvrigt mere om problemstillingerne i afsnit 5.3 og afsnit 7.0 i Datatilsynets vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold.

Læs også mere om, hvordan tilsyn foregår mv.: Datatilsynets fokusområder i 2019

Dansk Erhverv anbefaler medlemsvirksomhederne at kontakte os, hvis I ønsker yderligere rådgivning omkring persondataspørgsmål.

Kontakt os

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.