Gemt
Presse og Nyheder

Den nationale affaldsplan er udskudt

25. februar 2020

Den nationale affaldsplan sendes først i høring senere på året, da regeringen afventer anbefalingerne fra klimapartnerskaberne.

Regeringen har udskudt den nationale affaldsplan med den begrundelse, at man vil afvente klimapartnerskabernes anbefalinger. Den nye nationale affaldsplan, der vil indeholde standarder for, hvordan kommunerne skal sortere husholdningsaffald. På denne måde ensrettes kommunernes affaldssortering. En høring forventes senere i 2022.

Dansk Erhverv er kritiske over for udskydningen af den nationale affaldsplan, da de reelt set er klar med en bred opbakning i både erhvervslivet og kommunerne. Dansk Erhverv har kæmpet for ensartede nationale sorteringskriterier i årevis, og vi er derfor naturligvis skuffede over, at de igen er udskudt.

Men udskydelsen af affaldsplanen giver også en mulighed for at få krav til kommunernes sortering af tekstiler med i de nationale sorteringskriterier. Det ligger allerede fast, at der kommer fælles affaldssorteringskrav for madaffald, hård plast, blød plast, metal, farligt affald, papir, pap, glas, WEEE, batterier og restaffald.

"En af de anbefalinger, som vi allerede ved kommer fra klimapartnerskaberne, er at sætte fokus på tekstiler. Vi har et krav fra EU om, at de skal sorteres separat i 2025. Det lyder som langt væk, men det er det ikke, når helt nye indsamlings- og genanvendelsessystemer skal opbygges. Så det gælder om at få det med som en sorteringsstandard i den pulje, der kommer senere i år,” siger Lisbet Hagelund, chefkonsulent i Dansk Erhverv.

Kontakt os

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.