Gemt

Der er liv efterbutiksdøden

Detailhandlen oplever store udfordringer i disse år. Internethandel er kommet for at blive, og teknologi og digitale forbrugervaner baner vejen for nye forretningsmodeller, værdikæder og udenlandske konkurrenter. Omstillingen er i fuld gang, og mange steder i landet er butiksdøden en nærværende påmindelse i bybilledet.

Nyhed

37. Der er liv efter butiksdøden

pdf

Download

ANALYSE NR. 37|2019 - AUGUST

Detailhandlen oplever store udfordringer i disse år. Internethandel er kommet for at blive, og teknologi og digitale forbrugervaner baner vejen for nye forretningsmodeller, værdikæder og udenlandske konkurrenter. Omstillingen er i fuld gang, og mange steder i landet er butiksdøden en nærværende påmindelse i bybilledet. Men selvom antallet af arbejdssteder i detailhandlen har været i frit fald i en årrække, så har udviklingen ligget stille i perioden fra 2015 til 2017. Butiksdøden er et udtryk for en omstilling af detailhandelen snarere end et livtag med detailhandlen.

Vi har analyseret data fra Danmarks Statistik om antallet af arbejdssteder i detailhandlen og baserer vores konklusioner på fire observationer:

  • Selvom antallet af arbejdssteder i detailhandlen har været i frit fald i en årrække, tyder nyt data fra Danmarks Statistik på, at faldet er bremset op.
  • På landsplan er der fra 2008 til 2017 forsvundet ca. 3.200 detail-arbejdssteder, men i samme periode er antallet af beskæftigede i detailhandlen vokset med 1.500 personer.
  • Bag det generelle fald i antallet af arbejdssteder gemmer sig stor variation i udviklingen på tværs af landets 98 kommuner.
  • Udviklingen i antallet af arbejdssteder i de enkelte kommuner afspejler i et vist omfang den generelle udvikling i antallet af indbyggere.

Kontakt os