Gemt

Det digitale økonomiske fodaftryk

Digitaliseringen har ændret den måde, vi lever, arbejder, kommunikerer og handler på. Endnu flere forandringer venter os, når big data, kunstig intelligens, automatisering, tingenes internet, virtual reality osv. for alvor indtager vores hverdag. Men kan man egentlig måle, hvor meget digitaliseringen har ændret vores samfund?

Nyhed

30. Det digitale økonomiske fodaftryk

pdf

Download

Analyse nr. 30 | 2019 - maj

Digitaliseringen har ændret den måde, vi lever, arbejder, kommunikerer og handler på. Endnu flere forandringer venter os, når big data, kunstig intelligens, automatisering, tingenes internet, virtual reality osv. for alvor indtager vores hverdag. Men kan man egentlig måle, hvor meget digitaliseringen har ændret vores samfund?

Det er vanskeligt at afgrænse på en enkel måde, men flere har forsøgt at opgøre ”den digitale økonomi” for på den måde at måle forandringen i kroner og ører. Ambitionen er god, for det er lettere at forholde sig til noget, som kan måles og vejes. Men det er en svær øvelse. De fundamentale forandringer, som følger af digitaliseringen, herunder at den digitale verden og den fysiske verden smelter sammen, udfordrer alt; også måden vi plejer at måle og veje samfundsøkonomien på. Alligevel har vi forsøgt.

Værdiskabelsen i den digitale økonomi stammer fra mere og andet end blot virksomheder i informations- og kommunikationsteknologiske brancher. Alle virksomheder er i dag digitale virksomheder, uanset størrelse, branche eller geografi. Men de brancher, der er direkte relateret til informations- og kommunikationsteknologi, til sammen kaldet ICTsektoren, samt forbundne brancher, stod i 2017 for en bruttoværditilvækst1 på 161 mia. og ca. 170.000 fuldtidsjob i Danmark. Det svarer til ca. 8-9 pct. af bruttoværditilvæksten i hele den danske økonomi.

Næsten hver tiende krone, der bliver skabt i dansk økonomi, stammer altså fra eller er relateret til aktiviteter i ICT-sektoren. Hertil kommer, at ICT-sektorens produkter og serviceydelser bidrager til højere produktivitet i andre sektorer.

Dette analysenotat er udarbejdet som en del af rapporten; Er Danmark klar til "Giganternes tid?" Udover dette analysenotat er der også udarbejdet tre andre analysenotater i forbindelse med rappotten. Nederst på denne side er der linket til de resterende tre analysenotater, samt den samlede rapport. 

Kontakt os

Rådgivning & Videnservice

Louise Riisgaard

Markedschef
Medarbejderprofil