Gemt
Presse og Nyheder

Detailsalget faldt yderligere i august - svært efterår i vente

Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at detailsalget faldt med 1,1% i august. Det er særligt omsætningen i varegruppen andre forbrugsvarer, der dækker over nethandel, samt elektronik og møbler mv., der faldt i august. Faldet lyder alene her på 2,9% fra juli til august.

Nyhed

25. september 2020

Detailsalget har nu været faldende i både juli og august. Det må siges at være en smule skuffende med tanke på, at mange danskere ellers har holdt ferie hjemme i Danmark i år.

Det hører dog også med til historien, at detailsalget kortvarigt steg kraftigt i forbindelse med genåbningen særligt i april og maj. Mange danskere havde simpelthen et opsparet købsbehov efter nedlukningen, der kortvarigt gav anledning til en ekstraordinær fremgang i detailsalget. Set i det lys er det naturligt, at detailsalget nu igen er ved at finde et lavere leje.


Vi går et usikkert efterår i møde
Efter et generelt fornuftigt detailsalg hen over sommeren, så venter der desværre et meget usikkert og udfordret efterår. Mest bekymrende, så er der risiko for at den stigende smitte skræmmer danskerne hjem i stuerne igen. Det er en risiko, vi skal tage meget alvorlig. De seneste tal for forbrugertilliden i september viser, at den stigende smitte allerede har trykket danskernes købelyst mærkbart. Der er dertil tegn på, at kortomsætningen ind i september er begyndt at vise yderligere svaghedstegn.


Stigende smitte ikke godt for udbetalingen af feriepengene
Den stigende smitte kan desværre også betyde, at den forestående udbetaling af feriepengene i mindre grad bliver omsat i øget forbrug. Det vil være en meget stor streg i regningen. Det er forventningen, at der vil blive udbetalt i alt ca. 39 mia. kr. til danskerne efter skat i løbet af efteråret. Heraf forventes ca. 40% at blive omsat i øget forbrug, svarende til 16,5 mia. kr. Hvis den ventede saltvandsindsprøjtning til forbruget fra udbetalingen af feriepengene udebliver, så vil det kunne skabe alvorlige problemer for både detailhandlen og dansk økonomi. Detailhandlen udgør en hjørnesten i dansk økonomi og står alene for omkring 250.000 jobs, svarende til over 10% af den samlede private beskæftigelse.


Stigende smitte kan spænde ben for forbruget…
Går vi ind i et efterår med et kontinuerligt højt smittetryk, så er det ekstremt vigtigt at politikerne løbende skruer op for hjælpe og stimulipakkerne. Alternativt risikerer vi at et stor antal virksomheder går konkurs og at ledigheden igen begynder at stige mærkbart. Det er potentielt en meget alvorlig udvikling, der vil kunne skubbe dansk økonomi ud i en vedvarende negativ økonomisk spiral med stigende ledighed og faldende efterspørgsel.

… og hjælpepakkerne skal gøres klar
Her på den korte bane er der brug for målrettet hjælp til de virksomheder og leverandører, der rammes direkte af de nye restriktioner. Dertil bør regeringen allerede nu forberede nye tiltag, der sætter yderligere skub i danskernes privatforbrug. Det kan i første omgang ske ved at udbetale de to resterende ugers indefrosne feriepenge. Udbetalingen vil kunne sende yderligere ca. 25 mia. kr. ud til danskerne. Dertil er der brug for tiltag, der målrettet understøtter forbruget i de hårdest ramte brancher inden for hotel- og restaurationsbranchen. Det kan man fx gøres ved i en periode at udvide BoligJobordningen til også at inkludere hotel- og restaurationsbesøg.

Kontakt os

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.