Gemt

E-sport boomer videre

Danske Spils tal for betting på e-sportsområdet giver en interessant indikation på den hastige vækst, e-sporten som helhed oplever i disse år. Tager vi udgangspunkt i disse data, kan vi se at e-sporten tilsyneladende fortsat boomer og i 2018 nåede nye rekorder.

Nyhed

19. E-sport boomer videre

pdf

Download

Analyse nr. 19|2019 - 20. marts

Danske Spils tal for betting på e-sportsområdet giver en interessant indikation på den hastige vækst, e-sporten som helhed oplever i disse år. Tager vi udgangspunkt i disse data, kan vi se at e-sporten tilsyneladende fortsat boomer og i 2018 nåede nye rekor-der. Nærmere bestemt kan vi baseret på nye tal for året 2018 konstatere følgende:

Ser vi alene på det seneste år er der sket en stigning på 85 pct. for e-sportsbets samlet, og 105 pct. specifikt for CS:GO.

Ser vi på Danske Spils omsætning på e-sportsbetting samlet, er de fra 2016 til 2018 mere end firdoblet. Og ser vi specifikt på CS:GO er det tæt på syvdoblet.

Tallene viser også, at det faktisk er 12 pct. af dem, som better på CS:GO hos Danske Spil, der er kvinder, og halvdelen er 30+ årige. Så det har tilsyneladen-de lidt bredere appel, end mange måske tror.

Kontakt os