Gemt

Eksporten i fremgang trods coronakrisen

Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik mandag viser, at eksporten af varer og tjenester steg med 3,3 pct. i november. Det en flot fremgang, der har fundet sted til trods for at coronakrisen har ramt flere af vores største eksportmarkeder ekstremt hårdt i efteråret

Nyhed

11. januar 2021

Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik mandag viser, at eksporten af varer og tjene-ster steg med 3,3 pct. i november. Det en flot fremgang, der har fundet sted til trods for at coronakrisen har ramt flere af vores største eksportmarkeder ekstremt hårdt i efteråret. Det er naturligvis meget positivt og viser, at den danske eksport af bl.a. me-dicin og fødevarer er relativt robust over for coronakrisens hærgen.

Det skærer dog i øjnene, at den samlede eksport til EU-landende faldt med 0,3 pct. i november. Særligt eksporten til Sverige er hårdt ramt. Omvendt steg eksporten til landene uden for EU med hele 6,5 pct. i november. Fremgangen skyldes hovedsageligt, at eksporten til USA er sprunget pænt i vejret. Fremgangen skal ses i sammenhæng med, at medicin tegner sig for ca. 60 pct. af den samlede eksport til USA i øjeblikket. Det er ganske enkelt vildt og viser, at medicinalindustrien er en meget vigtig sektor, der sikrer fremgang i eksporten i øjeblikket.

Ser vi fremad, så er det vores forventning, at fremgangen i eksporten vil aftage i styrke. Når det er sagt, så forventer vi ikke et nyt betydelig fald i eksporten som i foråret. De seneste tal for den globale industri er opløftende og viser et solidt opsving. Det gælder faktisk både i de største europæiske lande og i Kina.

Men eksporten har også rigtig meget af indhente. Eksporten i årets første 11 måneder ligger samlet set 9 pct. under samme niveau sidste år. Som tingene ser ud nu, så skal vi langt ind i 2021 før vi kan gøre os forhåbninger om at eksporten vender tilbage til før-kriseniveauet.

Kontakt os

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil