Gemt

Eksportnedtur vil få regional slagside

Hvis der kommer et fald i eksporten, vil betyde tab af danske arbejdspladser. Især kommuner i hovedstadsområdet, Sønderjylland og Midtjylland vil blive ramt hårdt, viser analyse fra Dansk Erhverv.

Nyhed

Analysenotat - Eksportnedtur vil få regional slagside

pdf

Download

Dansk Erhverv | Handel - 31. oktober 2019

De mørke skyer trækker så småt op omkring dansk økonomi. Det tyske marked er i teknisk recession, Sverige oplever også en opbremsning og et kaotisk brexit samt handelskrig mellem Kina og USA tyder på, at dansk økonomi må forberede sig på nedgang i de markeder, vi eksporterer til. Det vil ramme en lang række danske kommuner, hvor beskæftigelsen er meget afhængig af eksporten, viser nye tal fra Dansk Erhverv.

”Vi har været meget dygtige til at udnytte mulighederne i EU’s indre marked og stærke frihandelsaftaler og har redet på en eksportbølge. Men en truende opbremsning i eksporten, vil få konsekvenser, og der er det klart at de områder, hvor de største eksportvirksomheder ligger, vil blive ramt særligt hårdt. Det gælder særligt i Sønderborg og Ikast-brande kommune og i landets største byer,” siger cheføkonom i Dansk Erhverv Tore Stramer.

I 2018 var der en samlet eksport af varer og tjenester på knap 1.200 mia. kr., hvilket betyder, at ca. 525.000 danske jobs er direkte knyttet til eksporten. Dansk Erhvervs beregninger viser, at det vil få alvorlige konsekvenser, hvis der sker en nedgang i væksten. Sker der fx et fald på vores eksportmarkeder på to procentpoint, vil give anledning til et umiddelbart fald i eksporten på 24 mia. kr. og et tab af knap 11.000 fuldtidsstillinger.


Det er vigtigt, at der fortsat er politisk fokus på at sikre bedre rammevilkår for danske virksomheder, så virksomhederne hurtigt kan udnytte ny teknologi og sikre vækst i alle dele af Danmark.

”Der er brug for tiltag, som understøtter virksomhedernes innovation og investeringer. Eksporten vil naturligvis altid gå op og ned afhængig af konjunkturer, men vi kan fra politisk side sikrer gode rammevilkår, adgang til kapital og kvalificeret arbejdskraft samt tilskynde til innovation, så vi sikrer, at vores virksomheder har de bedst mulige vilkår for at sikre vækst,” siger Tore Stramer.

 

Kontakt os

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil