Gemt

Brug for styrket sammenhold i rådgiverbranchen

Det har været en usædvanlig tid for rådgiverbranchen. På et splitsekund tilbage i marts 2020, hvor landet lukkede ned, gik hjulene i stå. Samtidig rullede offentlige besparelser ind over eksterne rådgivere. Der er for alvor brug for et styrket sammenhold i rådgiverbranchen, lyder det fra direktør for de politiske markeder i Dansk Erhverv, Betina Hagerup.  

Nyhed

16. april 2021

Ingen rådgivervirksomheder er ens. Nogle har 1000 ansatte, andre er selvstændige. Nogle mærker de politiske nedskæringer, andre har aldrig haft mere travlt. Og nogle er i fuld gang med den grønne omstilling, mens andre arbejder benhårdt på at sikre øget diversitet og inklusion.  

Dansk Erhverv repræsenterer store dele af den danske rådgiverbranche med omkring 800 rådgivervirksomheder. Virksomhederne spænder bredt fra it-rådgivning, juridisk rådgivning, revision, managementrådgivning til PR og kommunikation, reklame og design. Uanset hvad, der optager din rådgivervirksomhed, eller hvilke udfordringer, I slås med, er der brug for sammenhold på tværs. 

Derfor styrker Dansk Erhverv indsatsen for rådgiverbranchen, fortæller direktør Betina Hagerup:  

”I Dansk Erhverv er vi utrolig glade for at repræsentere rådgiverbranchen. For branchen er ikke alene en vigtig vækstmotor, men en nøgle til at løse nogle af de udfordringer, vi som samfund står over for. En global pandemi, et velfærdssamfund under pres, tech-konkurrence og klimakrisen er alle omsiggribende udfordringer, som rådgiverbranchen spiller en rolle i at løse. Derfor nytter det ikke noget, at de politiske vinde ikke blæser branchens vej. Det har vi et erklæret mål om at lave om på.”  

Vi sætter alle sejl ind  
I marts 2020 oplevede rådgiverbranchen en opbremsning efter flere år med en flot udvikling. De nyeste tal viser dog, at væksten så småt er på vej tilbage. Det er i sig selv en imponerende bedrift. Det vidner om, at rådgiverbranchen er indbegrebet af handlekraft. Den handlekraft skal også stå sin prøve i den kommende tid, hvor de politiske nedskæringer for alvor bliver til virkelighed.  

En befolkningsundersøgelse fra Wilke viser, at 55 pct. af vælgerne mener, at det er en god idé at skære på det offentliges konsulentforbrug og i stedet lade staten og kommunerne løse opgaverne selv. Kun 20 pct. mener, at eksterne rådgivere og advokater bidrager med vigtig viden.  

Det står imidlertid i skærende kontrast til en undersøgelse, vi i Dansk Erhverv har lavet, hvor 9 ud af 10 kommunale forvaltningschefer mener, at det er pengene værd at samarbejde med eksterne rådgivere. Blandt andet fordi der tilføres ressourcer og kompetencer, der ikke er til stede i forvejen. Det understreger problemet, mener Betina Hagerup: 

”Når vi ser den store forskel i holdninger blandt vælgerne og de offentlige kunder, så understreger det i virkeligheden problemet. For vælgerne er nu engang dem, der bestemmer. Men vi skal holde fast i de gode argumenter og dialogen, og vi skal sætte alle sejl ind på at fortælle om rådgivernes bidrag til samfundet.”  

I 2020 besluttede Dansk Erhvervs Rådgivningsudvalg, at de kommende års arbejde skal tage udgangspunkt i rådgiverbranchens værdiskabelse i samfundet.  

Du skal med ombord  
Hvis vi med styrket kraft skal lykkes med at fortælle det politiske system og omverdenen om den værdi, som rådgiverbranchen hver eneste dag leverer til det danske samfund, har vi brug for at tale med én stemme. Betina Hagerup understreger, at vi kun lykkes, hvis vi står sammen:  

”Vi skal lægge klassiske brancheskel på hylden og samles om alt det, vi i rådgiverbranchen er fælles om. I Dansk Erhverv vil vi gerne gå forrest, og derfor arbejder vi hver eneste dag for at sætte rammerne for netop det sammenhold – og vi har brug for alle gode kræfter. For sammenhold er nu engang det stærkeste hold.”  

Kontakt os

Rådgivning & Videnservice

Daniel Møller Jensen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil
Rådgivning & Videnservice

Louise Riisgaard

Markedschef
Medarbejderprofil