Gemt

EU’s ePrivacy-forordning nærmer sig under radaren

Selvom ePrivacy-forordningen efter EU-Kommissionens plan skulle have været klar og trådt i kraft samtidig med GDPR-reglerne, så er kendskabet til den omfattende forordning overraskende lavt blandt virksomhederne. Omkring halvdelen af Dansk Erhvervs medlemmer har aldrig hørt om forordningen.

Nyhed

26. EU's ePrivacy-forordning nærmer sig under radaren

pdf

Download

Analyse nr. 26 | 2019 - maj

I maj 2018 trådte GDPR-reglerne (persondataforordningen) i kraft og varslede den største ændring af virksomheders håndtering af persondata de seneste 25 år. Dansk Erhverv har tidligere estimeret, at virksomhederne brugte i omegnen af 8 mia. kr. på at blive klar til GDPR-reglerne. Der går dog ikke længe, inden virksomhederne igen skal vænne sig til ny datahåndteringslovgivning fra EU. Der er nemlig en ePrivacy-forordning på vej, også kaldet GDPR 2.0, som er målrettet behandling af kommunikationsdata. Forordningen skal opdatere det tidligere e-databeskyttelsesdirektiv og fungere som et supplement til GDPR-reglerne.

Selvom ePrivacy-forordningen efter EU-Kommissionens plan skulle have været klar og trådt i kraft samtidig med GDPR-reglerne, så er kendskabet til den omfattende forordning overraskende lavt blandt virksomhederne. Omkring halvdelen af Dansk Erhvervs medlemmer har aldrig hørt om forordningen, og kun 11 pct. af virksomhederne har et kvalificeret kendskab til elementerne i forordningen. Kun lige godt hver fjerde virksomhed forventer at blive berørt af den nye forordning.

Det lave kendskab overrasker på baggrund af tidligere undersøgelser fra Dansk Erhverv, som viser, at forordningen som minimum vil berøre halvdelen af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder. Derfor er der brug for større fokus på og mere information om forordningen, hvis man vil sikre, at overgangen til den nye forordning bliver så gnidningsfri som muligt for de danske virksomheder, når forordningen bliver indført. Dette ønske bygger bl.a. på erfaringerne med GDPR, der kom som en overraskelse for mange danske virksomheder, selv om den havde været mange år undervejs i EU-systemet.

Kontakt os

Politik og Analyse

Jakob Kæstel Madsen

Senioranalytiker
Rådgivning & Videnservice

Poul Noer

Chefkonsulent
Medarbejderprofil