Gemt
Presse og Nyheder

Fald i dankortomsætningen i februar - de aktuelle indikatorer for dansk økonomi er svage (mærkeligt nok)

Nets har offentliggjort tal for omsætningen på Dankort frem til og med februar i år. Der snakkes meget om høj forbrugsvækst – og både Nationalbanken og de økonomiske vismænd forventer en forbrugsvækst i år på over 2 pct., men der er intet i de faktiske tal for forbruget, som på nogen måde antyder, at forbrugsvæksten aktuelt set skulle være høj.

Nyhed

dagens økonomiske kommentar af cheføkonom steen bocian

Fra januar til februar faldt omsætningen på dankort med 0,4 pct., når man sæsonkorrigerer tallene. Omsætningen på dankort svinger noget fra måned til måned, men den er også faldet en smule, hvis vi ser på udviklingen over en periode på tre måneder. Kigger man på grafen nedenfor så ser faldet i dankortomsætningen mere dramatisk ud, end det reelt er. Niveauet lå meget højt i november sidste år som følge af Black Friday, og det er derfor ikke overraskende, at det er faldet lidt tilbage siden.

Der er intet, som tyder på en katastrofekurs for det private forbrug, men der er altså bestemt heller ikke noget, som indikerer særlig høj vækst. Vi forbrugere er meget tilbageholdende med at spendere, selvom både reallønsvækst, stigende beskæftigelse, lave renter og stigende huspriser sådan set alt sammen taler for, at vi får fundet portemonnæen frem. Muligvis kan uroen på de finansielle markeder i starten af februar have været med til at gøre os danskere lidt mere forsigtige – men det er næppe den reelle forklaring på vores lave forbrugslyst i disse år. Stigende pensionsopsparinger og læren for finanskrisen er nok snarere de bagvedliggende årsager.

Vores vurdering er, at forbrugsvæksten i år samlet set bliver omkring 1,5 pct. Det svarer til den gennemsnitlige årlige forbrugsvækst i perioden siden 1980 – men når man sammenligner med, hvor meget medvind der aktuelt er på forbrugscykelstien, så er det overraskende lav vækst.

Kontakt os

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.