Gemt
Presse og Nyheder

Færre konkurser i 2017

Analysevirksomheden Experian har opgjort antallet af konkurser frem til og med december sidste år. December bød på et rekordhøjt antal konkurser, men året bød samlet set på et fald i forhold til året før.

Nyhed

”I den sidste måned af 2017 måtte 1.380 virksomheder dreje nøglen om. Vores opgørelse går tilbage til 1996, og der er aldrig tidligere registreret mere end 1.000 konkurser på en enkelt måned. Den primære årsag er dog formentlig rent tekniske forhold, da der var ekstraordinært mange tvangsopløsninger og dermed konkurser i december. Dette skal til dels ses i lyset af tekniske årsager, eksempelvis manglende indsendelse af årsrapport, som kan medføre en tvangsopløsning sidst på året,” siger Frode Berg, Managing Director Nordics i Experian.

Fald i konkurser i forhold til 2016

Med tallene for december kan der nu gøres samlet status for konkursåret 2017.

”I 2017 var der samlet set færre konkurser end i 2016. Mere specifikt var der i det netop afsluttede år næsten 6.300 konkurser alt i alt. Det er tæt på 500 færre end året før, eller hvad der svarer til et fald på lidt over 7 procent,” siger Jonas Spendrup Meyer, økonom i Dansk Erhverv.

Færre konkurser over det meste af landet

”I faktiske tal er det største fald i antallet af konkurser sket i Østjylland, hvor der samlet set var ca. 775 konkurser i 2017 – 120 færre end året før. Derefter var det Hovedstaden, der med 100 færre konkurser oplevede det næststørste fald. Det er dog ikke så overraskende, at disse to områder ligger i top, når vi kigger på de faktiske tal, da det også er i disse områder, at der er flest virksomheder generelt set,” siger Jonas Meyer.

Ser man i stedet på den forholdsmæssige udvikling i konkurstallet for de forskellige områder, så er billedet anderledes.

”Midt- og Vestjylland har med 25 procent færre konkurser oplevet et stort fald – i absolutte tal har dette område haft omkring 90 færre konkurser 2017 i forhold til 2016. De resterende områder af Jylland har oplevet fald i konkurstallet på mellem 12 og 14 procent, mens Sjælland har oplevet fald på 8 procent. Relativt set har Hovedstaden oplevet det mindste fald med 3 procent færre konkurser. Det bør nævnes, at der i efteråret 2015 var IT-problemer hos myndighederne, der betød, at mange konkursbehandlinger blev udskudt til starten af 2016. Dette har medført, at antallet af konkurser i 2015 var lidt lavere, mens antallet af konkurser i 2016 omvendt var lidt højere,” siger Jonas Meyer.

IVS’ere bag højt konkurstal

Historisk set ligger niveauet for konkurser højt i disse år.

”Det kan virke lidt besynderligt, når de generelle økonomiske konjunkturer ellers er ganske positive. En af årsagerne til, at antallet af konkurser alligevel ligger højt, er, at det for et par år tilbage blev muligt at oprette de såkaldte IVS’ere. Her er kravet til startkapital lavt. Det har hævet antallet af nyetablerede selskaber og dermed også konkurrencen blandt virksomhederne. Som naturlig konsekvens heraf ser vi også flere konkurser i disse år. Så selvom antallet af konkurser i 2017 altså ligger på niveau med det, vi så i årene efter krisen i 2008, så er det nogle andre forhold, der trækker konkurstallet i dag,” siger Jonas Meyer.

Konkursanalyse december 2017 Experian

pdf

Download

Kontakt os

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.