Gemt

Fem ud af seks virksomheder lever op til GDPR-reglerne

Denne analyse bekræfter, at virksomhederne har arbejdet og fortsat arbejder ihærdigt på at implementere reglerne, og langt de fleste virksomheder forventer at nå i mål i løbet af 2019. Fem ud af seks virksomheder har angivet, at de ved indgangen til 2019 lever fuldt op til GDPR-reglerne.

Nyhed

29. Fem ud af seks virksomheder lever op til GDPR-reglerne

pdf

Download

Analyse nr. 29 | 2019 - maj

De nye GDPR-regler har resulteret i et regimeskifte, hvor databeskyttelse, og deraf medfølgende krav til virksomhederne, er væsentligt anderledes end tidligere. Databeskyttelsesforordningen sætter helt nye standarder for information til registrerede og overblik over samarbejdspartnere, der behandler persondata. Ligeledes skal virksomhederne også udlevere oversigter over deres registreringer til kunder, forbrugere eller andre aktører, der beder om det. Det har resulteret i større administrative byrder til virksomhederne i form af dokumentation for deres behandling af personoplysninger.

Dansk Erhverv estimerede i foråret 2018, at omkostningerne for dansk erhvervsliv på ikrafttrædelsestidspunktet for GDPR allerede da beløb sig til ca. 8 mia. kr. Dertil kommer alle de ressourcer, som virksomhederne efterfølgende har brugt til at komme helt i mål eller sikre løbende compliance i forhold til de nye regler.

Denne analyse bekræfter, at virksomhederne har arbejdet og fortsat arbejder ihærdigt på at implementere reglerne, og langt de fleste virksomheder forventer at nå i mål i løbet af 2019. Fem ud af seks virksomheder har angivet, at de ved indgangen til 2019 lever fuldt op til GDPR-reglerne. Alle virksomheder skulle have været klar 25. maj 2018, hvor reglerne trådte i kraft, men ikke overraskende har virksomhederne mødt markante udfordringer i arbejdet med at skulle leve op til de omfattende regler.

På trods af de omfattende administrative byrder, som virksomhederne er blevet pålagt, har forordningen også haft positive konsekvenser. Et flertal af virksomhederne erklærer nemlig, at de har fået bedre styr på såvel egne data som underleverandørers.

Kontakt os

Politik og Analyse

Jakob Kæstel Madsen

Senioranalytiker
Handel

Martin Jørgensen

Advokat, chefkonsulent
Medarbejderprofil