Gemt

Finansiering af velfærd i den digitale økonomi

Vi har analyseret, hvordan digitalisering kan påvirke vores skatteprovenu i dag og i fremtiden. Det er vanskeligt at spå om fremtiden, men vi har gennemgået skattekilderne systematisk for at belyse og diskutere mulige udfordringer.

Nyhed

33. Finansiering af velfærd i den digitale økonomi

pdf

Download

Analyse nr. 33 | 2019 - maj

Den digitale omstilling rummer nye forretningsmodeller, varer, handelsmønstre og konkurrenceforhold. De nye vilkår kan udfordre vores måde at finansiere velfærdsstaten på, hvis de aktiver, vi traditionelt beskatter, bliver mere mobile. 

Truslen om udhuling af skatteprovenu kan føre til politiske ønsker om at udvise handlekraft og vedtage hurtige, men uigennemtænkte løsninger. Men vores skattesystem er komplekst, og reformer kræver internationalt samarbejde.

”Giganternes tid” kalder på, at vi reformerer vores skattesystem, men vi skal ikke gribe til hovsaløsninger. Tværtimod skal et fremtidigt skattesystem både kunne rumme nye forretningsmodeller, være robust og digitaliseringsparat. Det kræver enkelthed i reglerne. En af de fornemste opgaver for fremtidens lovgivere, særligt på skatteområdet, bliver derfor at give regelforenkling den højeste prioritet.

I Dansk Erhverv arbejder vi for et skattesystem, der ikke skal ændres hele tiden. Det skal være tilpas robust og fleksibelt for at sikre, at også nye forretningsmodeller passer ind. Jo mere detailbeskrevet lovgivningen er, jo mere kompliceret bliver den, og jo sværere bliver det at passe nye modeller ind. Robuste regler er ofte enkle regler.

Et moderniseret skattesystem skal også være digitaliseringsparat. I dag vil en stor del af skattelovgivningen ikke kunne digitaliseres, hvilket giver ekstra arbejde for både virksomheder og myndigheder. Det betyder samtidig også, at det er sværere at fange snydere, noget der generelt er lettere, når indberetninger og kontrol foregår digitalt. For at lovgivningen skal kunne digitaliseres, så skal den også være enkel.

 

Dette analysenotat er udarbejdet som en del af rapporten; Er Danmark klar til "Giganternes tid?" Udover dette analysenotat er der også udarbejdet tre andre analysenotater i forbindelse med rappotten. Nederst på denne side er der linket til de resterende tre analysenotater, samt den samlede rapport.

Kontakt os

Politik og Analyse

Jacob Ravn

Souschef pol-analyse og Skattepolitisk chef
Medarbejderprofil