Gemt

Flest nye førtidspensionister i over 10 år

Mandag offentliggjorde Danmarks Statistik tal, der viser, at der kom 24.400 nye førtidspensionister til i løbet af 2020. Det er en stor streg i regningen, da der er tale om den største stigning i over 10 år.

Nyhed

20. april 2021

Mandag offentliggjorde Danmarks Statistik tal, der viser, at der kom 24.400 nye førtidspensionister til i løbet af 2020. Det er en stor streg i regningen, da der er tale om den største stigning i over 10 år.

Stigningen i nye førtidspensionister er størst blandt de 60-69-årige, hvor der var en tilgang på 10.800 personer i 2020. Stigningen for denne aldersgruppe skal primært ses i sammenhæng med, at folkepensionsalderen blev yderligere hævet fra 65,5 år til 66 år i 2020. Når pensionsalderen hæves med et halvt år, vil personer der modtager fx førtidspension få et ekstra halvt år på ordningen og dermed trække optællingen op.

Det skærer dog i øjnene, at tilgangen til førtidspensionsordningen blandt de 40-59-årige og 18-39-årige nu er på samme niveau som før førtidspensionsreformen i 2013. Det er en fremgang der i høj grad kan tilskrives coronakrisen hærgen. Nye tal fra jobindsats viser, at antallet af personer der var berørt af ledighed i 2020, steg med ca. 50.000 personer. Dertil er langtidsledigheden steget med ca. 15.000 personer under coronakrisen. Mandagens tal tyder desværre på, at en del af de ledighedsberørte er blevet presset ud af arbejdsmarkedet under coronakrisen og er endt på førtidspension.

Det er bekymrende, da både ledigheden og antallet af personer på førtidspension kan låse sig fast på et højere niveau efter coronakrisen. Hvis flere danskere ender med at stå mere permanent uden for arbejdsmarkedet, så vil det tære på vækstpotentialet i dansk økonomi og dermed den samlede velstand.

Det er derfor også vigtigt, at politikerne fortsat har fokus på igen at få nedbragt langtidsledigheden og får bremset tilgangen til førtidspensionsordningen. Det skal ske igennem opkvalificering og øget uddannelse, men også ved at der gennemføres mere traditionelle arbejdsudbuds- og skattereformer.

Kontakt os

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil