Gemt

Fødevarestyrelsen finder fluorerede stoffer i fødevarekontaktmaterialer over indikatorværdi

19. januar 2021

Fødevarestyrelsens fluorprojekt viser, at der i 2019 stadig var fluorerede stoffer i fødevarekontaktmaterialer på det danske marked. I 29% af prøverne var indholdet over indikatorværdien for utilsigtet baggrundsindhold.

Analyseresultater for total organisk fluor viste indhold over Fødevarestyrelsens indikatorværdi (20 mikrogram fluor/gram materiale) for seks af 21 fødevarekontaktmaterialer. De højeste indhold blev fundet i muffinforme (op til 1148 mikrogram fluor/gram materiale). Fødevarestyrelsens indikatorværdi er et mål for, hvornår et indhold af total organisk fluor betragtes som et utilsigtet baggrundsindhold.

Der blev fundet indhold af specifikke fluorerede stoffer i tre prøver ved test af migration til fødevaresimulator. Der var ingen af de målte specifikke stoffer, der kunne påvises at udgøre en risiko.

Kontrol af fluorerede stoffer i papir og pap
I Danmark har det fra den 1. juli 2020 været forbudt at markedsføre fødevarekontaktmaterialer af papir og pap, hvori der har været anvendt per- og polyfluorerede alkylerede stoffer (PFAS), medmindre der i produktet benyttes en funktionel barriere, hvorved migration af stofferne til fødevaren undgås.

Fødevarestyrelsen vil i kontrolprojekter udtage prøver af fødevarekontaktmaterialer af papir og pap til kemisk analyse for indhold af PFAS. Hvis en analyse viser, at der er indhold af PFAS i materialet, som vurderes at være højere end det utilsigtede baggrundsniveau (indikatorværdien), så vil Fødevarestyrelsen som udgangspunkt kræve brug af en funktionel barriere i materialet, der udelukker migration til fødevaren. Dette kan fx være, hvis anvendelse af PFAS stammer fra trykfarver eller genbrugspapir.

Læs mere:

Kontakt os

Handel

Krestine Greve

Chefkonsulent
Handel

Saoirse McKeever Eriksen

Fødevarekonsulent