Gemt

Fødevarestyrelsens kontrolkampagner 2021

19. januar 2021

Nedkøling af fødevarer og næringsdeklaration af færdigpakkede fødevarer er blandt Fødevarestyrelsens planlagte kontrolkampagner i 2021. Få overblikket over alle kontrolkampagnerne.

Fødevarestyrelsen har offentliggjort deres kontrolkampagner for 2021. De er udvalgt efter et skøn over, hvilke områder der har behov for en særlig kontrolindsats på baggrund af en risiko- og behovsvurdering.

Virksomheder vil i løbet af 2021 kunne blive kontrolleret på disse projekter - enten i forbindelse med den ordinære kontrol eller ved et særskilt kontrolbesøg som typisk vil være uanmeldt.

Alt efter kampagne vil et kontrolbesøg kunne indeholde prøvetagning, inspektion af de fysiske forhold og/eller kontrol af dokumenter.

Planen er foreløbig idet Fødevarestyrelsen kan omprioritere og justere den i årets løb, hvis det findes hensigtsmæssigt.

Kontrolkampagne Formål Hvornår
Opson X Bekæmpe svindel på fødevareområdet samt styrke samarbejdet på tværs af grænserne. Kampagnens kontrolemner er endnu ikke fastlagt. Jan-apr
Sjældent kontrollerede virksomheder Information kommer senere på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Jan-sep
Udvidet kontrol af salmonella i konsumægsbesætninger Information kommer senere på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Jan-dec
Kontrol med dyrevelfærdsmærket for slagtekyllinger Information kommer senere på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Mar-apr
Sporbarhed Kontrollere sporbarhed på fødevarer. Afdække virksomheders regelefterlevelse. Vejlede virksomhederne om sporbarhedsreglerne og udbrede kendskabet til Fødevarestyrelsens sporbarhedsvejledning. Mar-maj
Nedkøling af fødevarer Kontrollere virksomhedernes håndtering og kapacitet til at nedkøle varmebehandlede fødevarer. Kontrollere virksomhedernes risikoanalyse og skriftlige egenkontrolprocedurer for nedkøling og sammenholde det med virksomhedens praksis. Vejlede om hvordan virksomheden ved brug af risikoanalyse og egenkontrol som et aktivt redskab kan reducere risikoen for, at en utilstrækkelig nedkøling giver vækst af sygdomsfremkaldende bakterier. Introducere virksomheder for værktøjet SiTTI og ''alt om nedkøling-sitet''. Mar-aug
Mærkning og anvendelse af desinfektionsmidler i fødevarevirksomheder Information kommer senere på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Maj-jun
Detailtransport Information kommer senere på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Maj-aug
Færre syge af fødevarebårne virus Kontrollere fødevarevirksomhedernes procedurer, som er relevante for at forebygge virus i maden. Indsamle viden om, hvor godt kendskabet er til kilder, smitteveje og forebyggelsesforanstaltninger med fokus på virus, så informationsmaterialet kan optimeres og målrettes og herved få størst mulig effekt. Øge viden og fokus hos fødevarevirksomhederne om risici for virusbårne sygdomsudbrud og mulige forebyggende foranstaltninger. Jan-maj
Forventes udsat med start tidligst 1. maj.
Næringsdeklaration af færdigpakkede fødevarer Kontrollere om færdigpakkede fødevarer er påført den lovpligtige næringsdeklaration og om de deklarerede værdier er korrekte i henhold til reglerne (kontrol af dokumentation). Vejlede om reglerne vedrørende næringsdeklaration. Jul-dec
Fælles EU-kampagne Fødevarestyrelsen afventer udmelding fra EU.
Læs mere om koordinerede kontrolprojekter i EU.
Sep-dec
Detailvirksomheders levering af animalske fødevarer til andre fødevarevirksomheder (1/3-reglen og oplagringsreglen) Kontrollere om fødevarevirksomheder, der leverer animalske fødevarer efter "1/3-reglen" eller "oplagringsreglen", har aktiviteten korrekt registreret. Kontrollere at detailvirksomheder, der leverer animalske fødevarer til andre detailvirksomheder efter "1/3-reglen", kan fremvise et regnskab, der lever op til dokumentationskravet, og at leverancerne er indenfor omsætnings-, mængde- og afstandsgrænserne, samt at krav om sporbarhed er overholdt. Kontrollere at detailvirksomheder, der leverer animalske fødevarer til andre fødevarevirksomheder efter "oplagringsreglen", overholder betingelserne herfor, herunder at aktiviteterne udelukkende består i oplagring (eller transport), at de specifikke temperaturkrav i bilag III i den animalske hygiejneforordning er overholdt, og at krav om sporbarhed er overholdt. Øge detailvirksomheders kendskab til mulighederne for at levere animalske fødevarer til andre detail- og engrosvirksomheder og vejlede om betingelserne herfor. Okt-dec


Læs mere om Fødevarestyrelsens kontrolkampagner 2021.

Kontakt os

Handel

Krestine Greve

Chefkonsulent
Handel

Saoirse McKeever Eriksen

Fødevarekonsulent