Gemt

Forbrugerklagenævnet: Netbutik måtte fratrække et beløb for manglende emballage ved returnering

22. april 2021

Forbrugerklagenævnet gav en netbutik medhold i, at der kunne foretages fradrag for værdiforringelse i købesummen ved en kundes fortrydelse af et køb, fordi originalemballagen til pc’ens kabinet ikke var sendt retur

En kunde (forbruger) havde købt en gaming pc til en samlet pris på 18.129 kr. Kunden fortrød købet og returnerede pc’en til sælgeren. Pc’ens kabinet blev imidlertid ikke sendt tilbage i den originale emballage, som var en formstøbt pakning. Under henvisning til at kabinettet nu ikke kunne videresælges som nyt, fratrak sælgeren 700 kr. i købesummen for kabinettet, som kostede 1.080 kr. som nyt.

Sælgeren mente ikke, at han kunne sælge kabinettet som nyt, når emballagen manglede. Kunden indbragte sagen for Forbrugerklagenævnet, hvor han forlangte at få den fulde købesum tilbage.

Forbrugerklagenævnet tog først stilling til, om sælgeren havde givet køberen korrekte oplysninger om fortrydelsesretten. Det er nemlig en forudsætning for, at sælgeren overhovedet kan foretage fradrag for værdiforringelse. Nævnet konstaterede, at kunden havde fået de korrekte oplysninger om betingelser, tidsfrist og procedurer for at gøre fortrydelsesretten gældende, og at kunden havde modtaget lovens standardfortrydelsesformular.

Forbrugerklagenævnets sekretariat havde forinden spurgt en sagkyndig, hvad kabinettet var værd uden emballage. Den sagkyndige svarede, at hvis kabinettet i øvrigt var nyt og ubrugt, ville værdien uden emballage være 800 kr.

Forbrugerklagenævnet nedsatte på den baggrund fradraget for værdiforringelse til 280 kr.

Sagen viser, at der kan foretages fradrag for værdiforringelse som følge af manglende tilbagelevering af emballage, hvis emballagen har betydning for varens gensalgsværdi. Sagen viser også, hvor vigtigt det er at netbutikken giver de rigtige oplysninger om fortrydelsesretten.

Desværre er der mange netbutikker, der glemmer at formidle oplysninger om forbrugeraftalelovens standardfortrydelsesblanket. Når de ikke gør det, fratager de sig selv muligheden for at foretage fradrag for værdiforringelse, hvis kunden har brugt varen på en måde der gør, at den ikke længere kan sælges som ny.

Standardfortrydelsesblanketten ser sådan ud:

 

Andre sager om fradrag for værdiforringelse

Fradrag for værdiforringelse som følge af, at kunden havde brygget 20 kopper kaffe på en espressomaskine inden fortrydelsen. 

En forbruger var ikke berettiget til at undlade at tilbagesende en vare som følge af, at der var en tvist om, hvorvidt sælgeren kunne foretage fradrag for værdiforringelse, som følge af at forbrugeren havde taget en madras i brug. Ved at undlade at tilbagesende varen inden 14 dage efter, at forbrugeren havde givet sælgeren besked om sin fortrydelse, havde forbrugeren mistet sin ret til at fortryde købet.

Kontakt os

Digital Handel

Tina Morell

Chefkonsulent