Gemt
Presse og Nyheder

Forbrugerombudsmanden øger fokus på spam via affiliate-netværk

Forbrugerombudsmanden har skærpet fokus på spam, der sendes via affiliate-netværk. Alle, som har medvirket til udsendelse af spammails, vil ifølge Forbrugerombudsmanden blive inddraget i sagerne.

Nyhed

DANSK ERHVERV | HANDEL - 21. MAJ 2019

Hvad er affiliate-netværk?
Affiliate markedsføring er en internetbaseret markedsføringsmetode, der går ud på at samarbejde om markedsføring.

Typisk foregår det ved, at en virksomhed (annoncør) indgår en aftale med et bureau, om at markedsføre annoncørens virksomhed eller dens produkter. Bureauet anvender et såkaldt affiliate-netværk. Det kan fx være en mailkampagne, som annoncøren gerne vil have sendt ud via affiliate-netværket. Parterne aftaler typisk, at annoncøren betaler affiliate-netværket, når netværket skaffer de ønskede resultater, fx antal solgte produkter i kampagnen eller antal klik på et link i en kampagnemail.

Affiliate-netværket videreformidler herefter annoncørens bestilling til deres affiliate-partnere. En affiliate-partner kan fx være en indehaver af et domæne, der kan bruges til at sende mails ud eller et leadbureau, der står for at indhente de samtykker, der skal bruges til at sende maikampagnerne ud. Affiliate-partnerne aflønnes typisk efter deres resultater, fx en pris pr. klik de genererer til kampagnen, en pris pr. lead (samtykke) de skaffer mv.

Der kan således være mange aktører involveret, når en annoncør sender markedsføring ud via et affiliate-netværk.

Sager afsluttet i 2018 og 2019 vedrørende udsendelse via affiliate-netværks
Forbrugerombudsmanden afsluttede i 2018 og 2019 en række sager, hvor virksomheder havde sendt mails ud via såkaldte affiliate-netværk til forbrugere uden forbrugernes samtykke.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kunne virksomhederne ikke godtgøre, at forbrugerne havde givet samtykke til at modtage mails med markedsføring fra virksomhederne. Derfor var der tale om spam.

Forbrugerombudsmanden gjorde opmærksom på, at både de virksomheder, hvis produkter der markedsføres i mails sendt ud via affiliate-netværk (annoncøren), og alle aktørerne i et affiliate-netværk, kan gøres ansvarlige, hvis der sendes markedsføring til modtagere, der ikke har givet samtykke til at modtage markedsføring.

  • Seks virksomheder og to affiliate-netværk fik indskærpet spamreglerne på baggrund af 242 klager modtaget i Forbrugerombudsmandens spampostkasser. Tre affiliate-netvæk modtog en orientering om spamreglerne med en kopi af vores indskærpelser (disse affiliate-netværk havde ikke været inddraget i sagerne).
  • Ét affiliate-netværk fik indskærpet spamreglerne på baggrund af 215 klager modtaget i Forbrugerombudsmandens spampostkasser. Affiliate-netværket havde sendt mailene ud på vegne af annoncører. Forbrugerombudsmanden vurderede, at mailene bl.a. var sendt ud på baggrund af åbenlyst falske leads (samtykker).
  • Forbrugerombudsmanden orienterede endvidere fem virksomheder (annoncører) om spamreglerne på baggrund af i alt 448 klager, sendt til Forbrugerombudsmandens spampostkasser. Virksomhederne havde markedsført deres produkter via mails sendt ud via affiliate-netværk. Med orienteringen blev virksomhederne gjort opmærksom på spamklagerne. Hvis Forbrugerombudsmanden fortsat modtager spamklager over virksomhederne, vil Forbrugerombudsmanden behandle klagerne med henblik på at politianmelde overtrædelser.

Kontakt os

Handel

Martin Jørgensen

Advokat, chefkonsulent
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.