Gemt

Forslag til Engangsplastbekendtgørelsen sendt i høring

18. marts 2021

Engangsplastbekendtgørelsen er nu i høring. Ønsker du at bidrage til Dansk Erhvervs høringssvar, så send dit input senest den 26. marts.

Miljøministeriet har sendt forslag til Engangsplastbekendtgørelsen i høring med frist den 31. marts. Bekendtgørelsen er den danske implementering af EU’s Engangsplastdirektiv – også kaldet SUP (Single Use Plast directive).

Bekendtgørelsen har til formål at implementere to bestemmelser om hhv. forbud og mærkning af visse engangsprodukter om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (engangsplastdirektivet). De nye krav betyder, at engangsplastikprodukter omfattet af forbud mod markedsføring ikke må markedsføres efter den 3. juli 2021. Engangsplastikprodukter omfattet af mærkningskrav skal desuden opfylde kravene til mærkning for at kunne markedsføres lovligt efter den 3. juli 2021.

I finder materialet i nedenstående link. Har I kommentarer til forslagene skal de være fremsendt til miljøpolitisk chef, Jakob Zeuthen eller chefkonsulent, Lisbet Hagelund inden fredag den 26. marts. Den 17. marts behandles høringen i Dansk Erhvervs Miljø- og Ressourceudvalg.

I kan også vælge at sende jeres svar til Miljøministeriet. Eventuelle bemærkninger til udkastet skal være Miljøministeriet i hænde senest d. 31. marts 2021 kl. 12.

Materialet findes her: Høringsdetaljer - Høringsportalen (hoeringsportalen.dk)

Kontakt os

Handel

Jakob Lamm Zeuthen

Miljøpolitisk chef
Medarbejderprofil