Gemt

Fra IVS til ApS? Det bliver lettere med nye regler

04. november 2020

Alle Folketingets partier indgik tidligere på året en politisk aftale om, at fristen for omregistrering af IVS til f.eks. et ApS skulle udskydes til 15. oktober 2021. Samtidigt skulle aftalen gøre det nemmere at modregne i allerede indskudt kapital ved omregistrering. Nu er lovforslaget sendt i høring, og ændringerne er derfor godt på vej.

Folketinget besluttede sidste år at afvikle iværksætterselskaberne (IVS’erne). Det betyder, at IVS’er skal omregistreres til ApS’er eller andre selskabsformer. Hvis ikke et IVS bliver omregistreret, vil det blive sendt til tvangsopløsning. Den oprindelige frist blev sat til den 15. april 2021, men udskydes med seks måneder til 15. oktober 2021. Samtidig er også kapitalkravet ved omregistrering gjort mere fleksibelt.

Det er resultatet af en ny politisk aftale mellem alle Folketingets partier, der nu er udmøntet som et lovforslag.

Konkret sættes fristen for omregistrering til 15. oktober 2021. Fremover bliver det også muligt at omregistrere et IVS til et ApS ved blot at indbetale forskellen mellem IVS’ registrerede selskabskapital og de 40.000 kroner, der er minimumskravet til ApS’er. Det betyder i praksis, at hvis der for eksempel er indskudt 5.000 kroner ved stiftelsen af et IVS, kan IVS’et – som følge af forslaget – blive omregistreret til et ApS ved at indskyde de resterende 35.000 kroner.

Dansk Erhverv hilser lovforslaget velkomment, men er ærgerlig over, at man endnu ikke har taget hånd om at sænke kapitalkravet for at etablere et ApS. Siden april 2019 har det ikke været muligt at etablere et iværksætterselskab, hvor kapitalkravet lød på blot 1 krone. Iværksætterselskaberne blev afskaffet på baggrund af en analyse fra Erhvervsstyrelsen, der pegede på, at nogle brodne kar har brugt selskabsformen til snyd.

”Vi synes, det er ærgerligt, at få brodne kar har fået lov at ødelægge mulighederne for alle de lovende iværksættere i Danmark, som stifter et iværksætterselskab med gode intentioner. Vi kan se, at der har været et fald på cirka 30 procent af nyetablerede virksomheder efter afskaffelsen af IVS,” udtaler Jasmina Pless, chefkonsulent for iværksætterpolitik hos Dansk Erhverv.

Dansk Erhverv gik i juni 2020 sammen med Dansk Iværksætterforening, Dansk Industri, Landbrug & Fødevarer, Lederne, Ase, Dansk Crowdfunding Forening, DISIE og forskere fra CBS Law ud med et forslag, som skal gøre det lettere at stifte en sund virksomhed. Konkret foreslås det, at kapitalkravet til ApS’er sænkes fra 40.000 kroner til 8.000 kroner med mulighed for delvis indbetaling af selskabskapitalen. På den måde bliver Danmark konkurrencedygtig i forhold til de øvrige EU-lande, hvor det gennemsnitlige kapitalkrav for et ApS ligger på cirka 8000 kroner.

Forslaget kan læses her: De­bat | Er­hvervsor­ga­ni­sa­tio­ner: Sænk ka­pi­tal­kra­vet for at star­te et ApS og lad iværk­sæt­ter­ne blom­stre

Kontakt os

Politik og Analyse

Jasmina Pless

Chefkonsulent for iværksætterpolitik
Medarbejderprofil